Badania wykopaliskowe na osadzie łowców fok w Rzucewie w gminie Puck zawsze prowadzone były przy współpracy z Nadleśnictwem Wejherowo. Część tego stanowiska archeologicznego położona jest na terenie zarządzanym przez wspomniane nadleśnictwo. W czasie ostatnich prac terenowych także towarzyszył nam przedstawiciel Nadleśnictwa Pan Marcin Dudkiewicz. Prace prowadzone były w otoczeniu dawnej osady. Ich wyniki mają pomóc w ustaleniu jak wyglądał dawny krajobraz osady. Porównamy też obecny krajobraz , z tym w którym pracowali archeolodzy w okresie międzywojennym. W lat 1927 – 29 wykop archeologiczny zlokalizowany był na terenie pastwiska które w 1935 roku zostało zalesione . Opracowaniem wyników zajmują się obecnie geografowie z Uniwersytetu Gdańskiego Panowie Piotr Woźniak i Damian Moskalewicz. Prace prowadzone są przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ” Zespół osadniczy z epoki kamienia w Rzucewie gmina Puck stan. 1”. Partnerami projektu są Urząd Gminy w Pucku i Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck.

 

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"