Początek roku to czas podsumowań. Warto zatem przypomnieć co wydarzyło się w Parku Kulturowym w Rzucewie. Coraz więcej osób odwiedza wystawy w Chacie Kaszubskiej , w której gościliśmy ponad 10000 osób. Park odwiedzają też liczni spacerowicze i turyści . Wiele osób uczestniczy masowych imprezach jak : „Łowisko” czy Europejskie Dni Dziedzictwa. Wśród spotkań i imprez przygotowanych w 2017 roku były. : spotkania dla dzieci i młodzieży w czasie ferii, Wakacyjne Dni z Archeologią, Noc Muzeów, Gminny Festiwal Nauki, „Łowisko”, Festyn Ekologiczny wędkarzy, Europejskie Dni Dziedzictwa, spotkania z ciekawymi osobami. Już po raz piąty rozgrywany był Pomorski Turniej w rzucaniu oszczepem z epoki kamienia, organizowany tradycyjnie przez Pana Andrzeja Wędzika z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. W Parku odbywały się spotkania z leśnikami, ekologami , archeologami i konserwatorami zabytków . Na terenie Parku realizowane były projekty „ Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy” i „Zespół osadniczy w Rzucewie z epoki kamienia – analizy, opracowanie i publikacja” – przygotowywany we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego . Wiele osób skorzystało z bogatej oferty dla dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego i w czasie wakacji oraz dorosłych min. uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Teren Parku jest miejscem imprez sportowych jak np. Bieg o puchar Komendanta Policji Powiatu Puckiego . Ważną imprezą, sprzyjającą integracji mieszkańców Gminy Puck była Sobótka Gminna. Działalność Parku promowana była min. poprzez przygotowanie folderu, przygotowywanego przez Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz w czasopismach naukowych. Informacje o imprezach i spotkaniach ukazywały na bieżąco się na Portalu Kaszuby 24. Jeden z odcinków programu „ Polska Morska” w Telewizji Gdańsk poświecony został badaniom archeologicznym w Rzucewie.
Działalność Parku możliwa była dzięki wsparciu Samorządu Gminy Puck – Radnych, Pana Tadeusza Puszkarczuka – Wójta Gminy, Pana Jerzego Tkaczyka – Zastępcy Wójta Gminy i Pana Jana Dettlaffa– Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz pracowników Ośrodka ,Pań : Wiesławy Roszman – Selin, Marioli Parchem i Agnieszki Pietrzak oraz Pana Brunona Ceszke . W naszych imprezach brali udział twórcy i regionaliści min. : Panie – Monika Witkowska, Maria Szczygielska, Elżbieta Mirończuk oraz Panowie :Jan Drzeżdżon, Józef Roszmam , Marian Bach i Jacek Wojtukiewicz.
W czasie wszystkich spotkań i imprez mogliśmy zawsze liczyć na pomoc pracowników Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck Panów Krzysztofa Garstkowiaka i Piotra Rumanowskiego.
Tekst Danuta Król
Muzeum Archeologiczne w Gdansku

 

Jak co roku w czasie ferii osadę odwiedziły  dzieci . Zapoznały się z historią rzucewskich odkryć  i wysłuchały opowieści o rybakach z nad Zatoki Puckiej. O tajemnicach  rezerwatu Beka  opowiadał  Pan Krzysztof Garstkowiak . Z dużym zainteresowaniem oglądano film o dawnych garncarzach .W czasie zajęć plastycznych powstawały , z gliny,  piękne rzeźby przypominające przedmioty i postacie z dawnych czasów.

 

W XXVI tomie Pomorania Antiqua, wydawanym przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ukazał się artykuł „Stanowiska archeologiczne w nadmorskim krajobrazie kulturowym na przykładzie Osłonina i Rzucewa” autorstwa Danuty Król. Na przykładzie osady w Osłoninie i cmentarzyska w Błądzikowie pokazano jak łatwo ulegają zniszczeniu dawne osady i cmentarzyska, po których pozostają jedynie fragmenty palenisk i pojedyncze urny. Zagrożeniem dla tych miejsc jest woda i osuwające się klify wysoczyzny morenowej. Opisano też działania podjęte przez Samorząd Gminy Puck, konserwatorów i archeologów mające na celu pokazanie i udostępnienie stanowisk archeologicznych, jak np. ekspozycja zrekonstruowanego kurhanu w Mieroszynie czy Parku Kulturowego w Rzucewie. Zabytki archeologiczne to nie zawsze wynik prowadzonych wykopalisk, niekiedy efekt przypadkowego odkrycia w czasie spaceru.
Zapraszamy zatem do lektury i spacerów wśród pięknych nadmorskich krajobrazach
Informacja o publikacji znajduje się na stronie – archeologia.pl/sklep
Zdjęcia : P. Rumanowski, D.Król

 

Utworzenie Parku zawdzięczamy Radnym i Samorządowi Gminy Puck a jego powstanie wymagało także współpracy z Nadleśnictwem Wejherowo , na którego terenie znajduje się jego część. O tej współpracy napisano w czasopiśmie wydawanym przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na gruntach należących do Lasów Państwowych postawiono min. platformę widokową często odwiedzaną przez turystów i pary nowożeńców szukających pięknych krajobrazów do wykonania sesji zdjęciowej. Warto przypomnieć że zalesiona , obecnie część Parku, do 1935 roku była pastwiskiem . Wspomina o tym w swych” Pamiętnikach” Profesor Konrad Jażdżewski uczestnik badań wykopaliskowych w Rzucewie w latach 1927 – 29, gdy ponownie przyjechał do Rzucewa „…. Wtedy było to częściowo trawiaste zbocze, pobrużdżone ścieżkami wydeptanymi przez bydło, częściowo zaś poręba leśna z dołami po wykarczowanych pniach. Nb., kiedy znalazłem się tam znów po dwóch dziesiątkach lat , bo w r. 1947, już jako młody łódzki profesor wraz ze swymi studentami, zobaczyłem, że w miejscu , w którym znajdowały się ongiś nasze wykopy , rośnie las wcale gęsty i dość wysoki. Jakżesz to uświadamia nam przepływ czasu, podobnie jak to czyni zniknięcie z powierzchni ziemi tylu bliskich i dalszych osób z naszego otoczenia, a także zatrata zupełna domów, sprzętów i układów …”

 

 

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"