W dniu 21 listopada w Operze Wrocławskiej odbyła się Gala podsumowująca Europejskie Dni Dziedzictwa w 2016 roku. Wśród wyróżnionych znalazło się Muzeum Archeologiczne w Gdańsku , które jest min. współorganizatorem Dni Dziedzictwa w Parku Kulturowym w Rzucewie. Na Gali podsumowano EDD w poszczególnych województwach. W części poświeconej EDD na terenie województwa pomorskiego przypomniano min. Europejskie Dni Dziedzictwa w Rzucewie. Ich długoletnią tradycję organizowania EDD, frekwencje i różnorodność przygotowywanych imprez. Możemy być dumni że Park Kulturowy w Rzucewie działa i wypełnia swoje zadania promocyjne, edukacyjne i naukowe. To nasz wspólny sukces Urzędu Gminy w Pucku, Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck i gdańskiego muzeum.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom rzucewskich Dni Dziedzictwa
Zapraszamy do Parku Kulturowego na jesienne spacer y i na nasze wystawy o archeologii nadmorskiej ziemi.
O wrześniowych dniach na osadzie przypomną nam fotografie

W dniach 24 – 25 października odbyła się międzynarodowa konferencja pt „ Architektura jako element krajobrazu”. Organizatorami były: Instytut Archeologii UKSW i Instytut Historii Sztuki UW. Uczestniczyli w niej przedstawiciele instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego oraz liczne grono specjalistów: architektów, historyków architektury i archeologów. W części posterowej przedstawiono „Stanowiska archeologiczne w nadmorskim krajobrazie kulturowym”. Wystąpienie dotyczyło obiektów położonych na terenie Gminy Puck, w tym  m. in. Cypla Rzucewskiego i jego zagospodarowania na przestrzeni wieków . Na krajobraz kulturowy tego miejsca składają się następujące po sobie warstwy historii, widoczne w wykopach archeologicznych oraz te do dziś obecne w krajobrazie. Warstwy te są nośnikiem informacji o relacjach pomiędzy człowiekiem, a zmieniającym się, na przestrzeni wieków środowiskiem przyrodniczym. Obecnie Cypel Rzucewski jest pozytywnym przykładem zintegrowanych działań ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. Zachowanie krajobrazu kulturowego oraz nowa kreacja miejsca poprzez utworzenie Parku Kulturowego jest trwałą wartością dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Trwają organizowane zajęcia w Chacie Kaszubskiej. Wykłady na temat odkryć archeologicznych, pokazy działania miotacza oszczepu, narzędzi z krzemienia kości i rogów interesują nie tylko młodzież szkolną. W październikową sobotę gościliśmy studentów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku Archidiecezji Gdańskiej oraz ich opiekuna ks. prof. Zdzisława Kropidłowskiego. W trakcie spotkania o historii osady opowiedziała Danuta Król z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Studenci zwiedzali wystawy i zadawali pytania prelegentce. Niestety z powodu złych warunków atmosferycznych nie wszystkie zajęcia terenowe mogły być zrealizowane. Pomimo tego goście słuchając wykładu i oglądając przygotowane projekcje multimedialne przy kawie miło spędzili czas. Spotkanie zakończyła Msza Święta celebrowana przez księdza profesora w Chacie Kaszubskiej. Ks. prof. Kropidłowski otrzymał w prezencie obraz z widokiem „Chaty kaszubskiej” autorstwa Piotra Rumanowskiego .
Zajęcia przygotowali: Danuta Król z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku oraz pracownicy OKSiT w Gminie Puck Piotr Rumanowski i Krzysztof Garstkowiak.
Za fotografie dziękujemy Panu Grzegorzowi Redlarskiemu.

W sobotę 22 października gościliśmy wycieczkę dorosłych i dzieci. Organizatorem wycieczki był Nadmorski Park Krajobrazowy. Obie grupy uczestniczyły w warsztatach archeologicznych, na które składały się prezentacje o rzucewskich wykopaliskach i pokazy obróbki narzędzi z krzemienia i kości. Mimo nie sprzyjającej pogody uczestnicy próbowali swoich sił w rzucaniu oszczepem z epoki kamienia. Większość osób to mieszkańcy powiatu puckiego dlatego z dużym zainteresowaniem oglądano, prezentowane w „Chacie Kaszubskiej, wystawy o pradziejach i dziedzictwie kulturowym północnych Kaszub. Deszczowa pogoda i wiatr nie przeszkodziły 78 osobom w odwiedzinach rzucewkiego parku i naszych wystaw.
Warsztaty zostały zorganizowane przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Gdańsku: Andrzeja Wędzika i Danutę Król oraz pracowników Ośrodka Kultury w Gminie Puck: Piotra Rumanowskiego i Krzysztofa Garstkowiaka.

 

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"