Jak co roku w Parku Kulturowym zorganizowane zostały Europejskie Dni Dziedzictwa, które otworzył Pan Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck. Pan Wójt przypomniał kilkuletnią tradycję spotkań z okazji dni dziedzictwa w Parku Kulturowym w Rzucewie . Przygotowane wystawy wpisały się w ogólny temat Dni „Moja Droga”. Jedna z nich związana jest z osobą Jana Żurka – autora pracy o zabytkach rzucewskich pochodzących z badań przeprowadzonych w okresie międzywojennym . Wystawę przygotowano ze zbiorów Państwa Doroty i Marka Seydów, do których trafiło prywatne archiwum Jana Żurka. Wśród prezentowanych materiałów znajduje się maszynopis pracy magisterskiej Żurka z 1938 odnaleziony po II wojnie światowej w gruzach jego warszawskiego mieszkania. Druga wystawa prezentuje trzeci etap prac związanych z „Inwentaryzacją skarbca Benedyktynek z Żarnowca”, na której zobaczyć można zabytkowe tkaniny w tym : szaty liturgiczne , pięknie haftowane poduszki i tkaniny zdobiące ołtarze w kościołach. Pani Elżbieta Mirończuk przygotowała wystawę swoich pięknych haftów kaszubskich a Pan Józef Roszmann pokazał swój zbiór rzeźb które wykonali twórcy z terenu powiatu puckiego. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w warsztatach rogarskich prowadzonych przez Pana Józefa. Wszyscy odwiedzający wystawy otrzymali foldery o zabytkach rzucewskich przygotowanych przez Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Gminy Puck w osobach Pana Adama Styna – przewodniczącego Gminy Puck i Pana Floriana Piepera – radnego Gminy Puck . Wśród Gości była Pani Anna Busz – sołtys Rzucewa i mieszkańcy wsi oraz wielu turystów. Odwiedziła nas też Pani Katarzyna Sędek – autorka programu „Polska Morska”. Jak co roku Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rzucewa przygotowały pyszne domowe wypieki.
Europejskie Dni Dziedzictwa przygotowali : Pan dr Jan Dettlaff – dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz pracownicy : Pani Wiesława Roszmann- Selin i Pan Piotr Rumanowski, Pani dr Danuta Dettlaff – Prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka oraz Danuta Król – archeolog

Plakat Jan Żurek nr 1

Plakat Jan Żurek nr 2

Bajanie w kwarantannie odc. 6a

KULTURA ONLINEŁowcy fok sprzed 5 tysięcy lat!Dziś zabierzemy was w nieco inne i odleglejsze czasowo miejsce niż Grodzisko w Sopocie.Rzucewo, bo o nim mowa, to niezwykłe stanowisko nad Zatoką Pucką, które było zamieszkiwane przez myśliwych i łowców fok z okresu neolitu!Opowie o nim autorka badań p. Danuta Król!Serdecznie zapraszamy!#GrodziskoSopot #kulturawsieci #kulturaonline #SopotNaturalnieKulturalnyOsada Łowców Fok w Rzucewie, Pomorskie.travel, muzealnictwo.com, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Kultura w sieci, Sopot naturalnie kulturalny

Opublikowany przez Skansen Archeologiczny – Grodzisko w Sopocie Czwartek, 25 czerwca 2020

Cześć druga:

KULTURA ONLINEChoć plener garncarski trwa w najlepsze na sopocki grodzie, to jak co czwartek pragniemy zaprosić Was na "Bajania w kwarantannie"❗️Dziś druga część opowieści o stanowisku w Rzucewie i Osada Łowców Fok w Rzucewie😃❗️#GrodziskoSopot #kulturaonline #kulturawsieci #bajaniewkwarantannie #SopotNaturalnieKulturalny #Sopot

Opublikowany przez Skansen Archeologiczny – Grodzisko w Sopocie Czwartek, 2 lipca 2020

Uwzględniając obowiązujące przepisy dotyczące działania placówek muzealnych w czasie zagrożenia epidemiologicznego przygotowaliśmy regulamin dotyczący zwiedzania oraz wytyczne bezpieczeństwa dla turystów i pracowników muzeum. Odwiedzających naszą placówkę prosimy o zaznajomienie się z nimi.

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM-CHATA KASZUBSKA
W związku z utrzymującym się stanem epidemiologicznym w Polsce zwiedzanie budynku Chata Kaszubska na terenie Osady Łowców Fok w Rzucewie odbywać się będzie na podstawie poniżej przedstawionych zasad. Zostały one opracowane na podstawie zarządzenia M K i D N dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w stanie epidemii COVID-19 oraz zatwierdzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pucku
1. Do budynku nie może wejść więcej niż 4 osoby (wyjątek rodzina). Wszyscy wchodzący muszą mieć założone maseczki chroniące usta i nos (wyjątek dzieci do lat 4). W chacie nie mogą przebywać osoby inne niż zwiedzający.
2. Po otwarciu drzwi wejściowych należy zapytać pracownika siedzącego w korytarzu po prawej stronie (w pomieszczeniu oznaczonym jako KASA) czy poprzedni zwiedzający opuścili już budynek.
3. W kasie preferujemy zakupy bezgotówkowe.
4. Po wykupieniu biletów należy zdezynfekować dłonie płynem z pojemnika umieszczonym przy kasie.
5. Poruszamy się zgodnie z kierunkiem zwiedzania oznaczonym strzałkami.
6. Na życzenie zwiedzających przewodnik (osoba w kasie) komentuje wystawę z pomocą mikrofonu bezprzewodowego i systemu audio.
7. Z toalet korzystają jedynie zwiedzający muzeum.
8. Prosimy o ograniczanie pobytu w budynku do 20 min tak by zachować płynność ruchu turystycznego.
9. Po opuszczeniu muzeum przez zwiedzających obsługa dokonuje zabiegów dezynfekcyjnych klamek i baterii sanitarnych (ok. 10 min).
10. Ekspozycje są dostępne dla turystów w godzinach od 10.00 – 16.00.
11. Bez ograniczeń godzinowych udostępnia się zwiedzanie umieszczonej wokół budynku muzeum dydaktycznej ścieżki archeologicznej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. Ust. z dnia 19 kwietnia 2020 r. poz. 697 rozdz. 7 § 16 ) dotyczącej parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych.
Wytyczne dla funkcjonowania Muzeum Park Kulturowy Osada Łowców Fok w Rzucewie na podstawie zarządzenia M K i D N dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w stanie epidemii COVID-19. Zatwierdzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Pucku
I. Formy ochrony dla pracowników mających kontakt bezpośredni z publicznością.
1. Zapewnienie pracownikom dostępu do środków ochrony indywidualnej (płyny dezynfekcyjne, maseczki, rękawice).
2. Zorganizowanie stanowisk pracy z uwzględnieniem odpowiedniego dystansu między pracownikami w dwóch osobnych pomieszczeniach.
3. Monitorowanie ilości zwiedzających z pomocą istniejącego systemu kamer wewnętrznych.
4. Przygotowanie wyposażenia w sprzęt (płyny dezynfekcyjne, fartuchy ochronne) dla pracownika odpowiedzialnego za sprzątanie i przeprowadzanie procedur sanitarnych (dezynfekcja, odkażanie klamek, podłóg, urządzeń sanitarnych).
5. Zabezpieczenie miejsca kontaktu bezpośredniego z zwiedzającymi w przezroczystą przegrodę izolacyjną.
6. Ustalenie skorygowanych godzin pracy w celu wykonywania czynności dezynfekcyjnych
(10.00-16.00 dla zwiedzających, 9.00-10.00 oraz 16.00-17.00 dezynfekcja sal ekspozycyjnych i sprzątanie).
7. Wykonywanie usługi przewodnika z pomocą istniejącego systemu audio bez konieczności kontaktu bezpośredniego.
8. Osoba monitorująca ruch turystyczny i przewodnik to ten sam pracownik. Muzeum obsługuje 2 pracowników merytorycznych w systemie zmianowym oraz osoba trzecia, która pojawi się po zamknięciu obiektu i wykonuje zabiegi porządkowe i sanitarne.
9. Przewodnik nie porusza się z grupą. Komentuje wystawę za pomocą mikrofonu bezprzewodowego (głośniki są w salach ekspozycyjnych) obserwując na monitorach przemieszczanie się turystów.
10. Wszyscy pracownicy zostali pouczeni że w razie zaobserwowania u siebie podejrzanych symptomów przed podjęciem pracy zostają w domu i informują o tym dyrektora.
II. Formy ochrony dla zwiedzających muzeum.
1. Informacja przed wejściem dla zwiedzających dotycząca warunków wejścia i korzystania z obiektu ( możliwa ilość osób, dezynfekcja dłoni, założenie maseczki).
2.Zwiedzających obowiązywać będzie nakaz zasłaniania nosa i ust.
3. Pracownik monitoruje ruch wewnętrzny z kamer w budynku.
4. Ogranicza się ilości zwiedzających do 4 osób (wyjątek rodzina) uwzględniając ilość pomieszczeń ekspozycyjnych, ich powierzchnię, kierunek zwiedzania, tematykę wystaw. Wyjątek ograniczeń ilościowych dotyczyć będzie zwiedzania przez jedną rodzinę. Do budynku w tym czasie nie wchodzą inne osoby.
5. Umożliwia się korzystanie z płynów dezynfekcyjnych do rąk umieszczonych przy wejściu, kasie i w toaletach. W widocznym miejscu przy pojemnikach z płynem dezynfekcyjnym umieszczona jest instrukcja korzystania z nich.
6. Trasy zwiedzania w budynku w celu ograniczenia kontaktów bezpośrednich turystów są oznaczone.
7. Preferuje się rozliczanie bezgotówkowe za wejście do muzeum.
9. Toalety umieszczone wewnątrz budynku będą udostępniane jedynie zwiedzającym.

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"