Kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego, to jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych z epoki kamienia w Polsce. O odkryciach, sposobach pozyskiwania krzemienia pasiastego i pracy dawnych górników możemy dowiedzieć z wystawy czasowej prezentowanej w Chacie Kaszubskiej. Krzemień pasiasty w epoce kamienia był cennym surowcem do wyrobu narzędzi pracy , dziś służy do wyrobu biżuterii .Wystawę przygotował Artur Jedynak z Muzeum Archeologicznego w Krzemionkach. Zachęcamy też do zwiedzania pozostałych wystaw o historii i zabytkach Ziemi Puckiej, takich jak: ”Rzucewo w epoce kamienia”, „Pradzieje Gminy Puck”. „O rybakach z nad Zatoki Puckiej”. Na terenie Parku Kulturowego została wytyczna ścieżka edukacyjna przy której znajdują się, w miejscach dawnych odkryć archeologicznych, rekonstrukcje dawnych domostw i pracowni łowców i rybaków. Wartością dodaną Parku Kulturowego jest niezniszczony nadmorski krajobraz.
Zapraszamy do Rzucewa.

W 2024 roku mija 130 lat od odkrycia stanowiska archeologicznego z epoki kamienia w Rzucewie, 40 lat od wznowienia badań archeologicznych i 30 od Konferencji „Krajobrazy Bałtyckie”. Jest to doby czas aby przypomnieć rzucewskie odkrycia i ludzi którzy uczestniczyli w odkrywaniu pradziejowej osady. W czasie zorganizowanej, w dniach 14 – 15 marca, rocznicowej konferencji i przygotowanej z tej okazji publikacji pokazano jak na podstawie wieloletnich badań archeologicznych powstał jedyny nad południowym Bałtykiem „Park Kulturowy – Osada Łowców Fok”|. Pierwszy dzień konferencji poświecony był wynikom badań archeologicznych przeprowadzonych na osadzie, Dotyczyło to min. najstarszych śladów osadniczych znalezionych na osadzie ( prof. Jacek Kabaciński), poziomów osadniczych i datowań C – 14 (Danuta Król), o zwierzętach, rybach i fokach których kości znaleziono w czasie badań wykopaliskowych opowiadał prof. Daniel Makowiecki, o śladach pozostawionych przez narzędzia krzemienne na kościach opowiadała dr Małgorzata Winiarska – Kabacińska. Dawne środowisko przyrodnicze przez wiele lat badała dr Grażyna Miotk – Szpiganowicz, który dzięki zachowanym pyłkom roślin przygotowała referat o dawnym krajobrazie osady pradziejowej. Pan prof. Tomasz Ważny opowiadał o opracowaniu denchronologicznym drewna pochodzącego z rzucewskich wykopalisk. O badaczach zajmujących się kulturą rzucewską opowiadał prof. Adomas Butrimas ( Rimute Rmantieniė) i Danuta Król która przypomniała sylwetki profesorów: Tadeusza Wiślańskiego i Romualda Schilda którzy przez wiele lat wspierali prowadzone badania archeologiczne w Rzucewie. Drugi dzień obrad poświęcony był uwarunkowaniom konserwatorskim i przyrodniczym Cypla Rzucewskiego na którym odkryta została osada z epoki kamienia i zlokalizowany został park kulturowy. O walorach krajobrazowych zespołu osadniczego w Rzucewie opowiadała dr inż. hab. Bogna Lipińska, o walorach historycznych Cypla Rzucewkiego opowiadała pni Teresa Iżewska a dr Jan P.Dettlaff i Danuta Król przedstawili miejsce Parku Kulturowego w Rzucewie w planowaniu przestrzennym gminy Puck. Natomiast geomorfolodzy dr Patryk Sitkiewicz i dr Damian Moskalewicz przygotowali referat o zarządzaniu strefą brzegową Zatoki Puckiej, pokazali zagrożenia związane z morskim żywiołem i antropopresją.
Organizatorami konferencji był Wójt Gminy Puck Pan Tadeusz Puszkarczuk i Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Pan Wójt przypomniał konferencje sprzed trzydziestu laty kiedy to podjęto dyskusje o ochronie wartości archeologicznych Cypla Rzucewskiego. Rozpoczęta wówczas dyskusja miała swoją kontynuację w działaniach gminy i archeologów. Dziś Park Kulturowy w Rzucewie jest wizytówką Gminy, to przykład racjonalnego gospodarowania przestrzenią zabytkową nie tylko w wymiarze lokalnym, ale także europejskim. Czy tak pozostanie nadal miejmy nadzieje że tak. Na zakończenie warto przypomnieć zdanie które znajduje się na pierwszej stronie publikacji konferencyjnej „Dziś dziedzictwo kulturowe buduje naszą regionalną tożsamość. Odkrywając własne korzenie o wiele łatwiej odnajdujemy swoje miejsce we wciąż zmieniającym się świecie”.
Bardzo dziękuję wszystkim Uczestnikom konferencji, za obecność, za dyskusje i dotychczasową współpracę. Dziś podsumowując wszystkie działalności które prowadzone były na terenie Parku Kulturowego widzimy wyraźnie jak ważni byli ludzie którzy chcieli zaangażować się w prace, najpierw na wykopaliskach prowadzonych w latach 1984 – 2012 a, potem w czasie budowy Parku Kulturowego i w dalszą jego działalność.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Danuta Król – kierownik badań archeologicznych
w Rzucewie

Autorem fotografii jest pan Piotr Kropidłowski z portalu kaszuby 24

Już po raz 10 w Parku Kulturowym – Osada Łowców Fok obchodzono Europejskie Dni Dziedzictwa. Tradycja tych obchodów w Rzucewie , na osadzie z epoki kamienia, sięga 2005 roku, kiedy to wspólnie z Krzysztofem Garstkowiakiem, Danuta Król i uczestnikami prowadzonych wówczas badań wykopaliskowych, w większości młodych mieszkańców Rzucewa, przygotowywano pierwsze obchody. Każdego roku Narodowy Instytut Dziedzictwa określa hasło obchodów. W tym roku było to „ Żywe Dziedzictwo – Tradycje od pokoleń „. Z tej okazji przygotowana została wystawa planszowa „Rybactwo – tradycja od pokoleń północnych Kaszub”. To już 10 lat minęło, kiedy w czerwcu 2013 przyjęto pierwszych odwiedzających w rzucewskim parku kulturowym, dlatego na drugiej wystawie planszowej przedstawiono „inne parki kulturowe – ochrona i zagospodarowanie” .Pokazano min.” Park Kulturowy Ośmiu Błogosławieństw w Sierakowicach”, „Park Kulturowy Wietrzychowice w Wietrzychowicach i Gaju, gmina Izbica Kujawska „ , „ Park Kulturowy Sarnowo – cmentarzysko z grobowcami megalitycznymi „ „Park Kulturowy „Hałda popłuczkowa w Tarnowskich Górach”. Wystawy zostały przygotowane przez dr Jana Dettlaffa – dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck i Danutę Król – archeologa. O rybakach z nad Zatoki Puckiej opowiadała pani Wiesława Rossman- Selin z rzucewskiego parku kulturowego. W sali ekspozycyjnej, w chacie kaszubskiej wyświetlano filmy z wypowiedziami znawców tematu o działalności Parku Kulturowego w Rzucewie. Dziękujemy Panu Piotrowi Kropidłowskiemu za udostępnienie filmów. Jak co roku od osiemnastu lat towarzyszyli nam twórcy z terenu gminy i powiatu puckiego : pani Elżbieta Mirończuk z małżonkiem panem Władysławem– hafciarka, Panie Maria Szczygielska i Jolanta Krauze – malarki , Panowie Jan Drzeżdżon i Henryk Lessnau – twórcy przepięknych tabakierek i i pan Jacek Wojtukiewicz z małżonką- fitoterapeuta. Po raz dziesiąty rozegrany został turniej w rzucaniu oszczepem z epoki kamienia przy pomocy miotacza. Każdy z uczestników otrzymał dyplom a zwycięzcy zabrali do domów puchary. Turniej przeprowadził jego pomysłodawca pan Andrzej Wędzik. Wśród odwiedzających była pani Bożena Ożarek z Warszawy która uczestniczyła w obchodach już po raz osiemnasty. Dziękujemy wszystkim za udział w „rzucewskim świecie zabytków”. Szczególnie ważne dla nas były odwiedziny starszych mieszkanek Rzucewa. Bardzo dziękujemy za pomoc przy organizacji obchodów panom radnym gminy Puck : Adamowi Stynowi i Florianowi Pieperowi.

W ostatnim numerze Biuletynu informacyjnego „Pomeranka” ukazał się artykuł o konferencji z okazji 10 lecia Parku Kulturowego – Osada Łowców Fok w Rzucewie”. Pan Witold Susko redaktor biuletynu już na wstępie artykułu w pięknych słowach opisał rzucewską archeologię:

W rzucewskim parku kulturowym dzielimy się wiedzą o najstarszej historii gminy Puck i powiatu puckiego. Jak co roku już od 18 lat zapraszamy do Rzucewa do udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa. W tym roku odbędą się one w dniach 9 – 10 września. Szczegółowy program obchodów zostanie udostępniony po 1 września br., ale już teraz zapraszamy na : 10 Pomorski Turniej w rzucaniu oszczepem z epoki kamienia, wystawy, spotkania z twórcami z terenu gminy Puck i powiatu puckiego, opowieści o ziołach i historii tłoczenia oleju.

Zapraszamy
Jednocześnie zachęcamy do lektury biuletynu „Pomeranka” , w którym od wielu lat Pan redaktor Witold Susko odkrywa przed czytelnikami Pomorze. http://pomeranka24.pl/wydanie_biez.html#!prettyPhoto[galery1]/0/
http://pomeranka24.pl/wydanie_biez.html

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"