Jak co roku na terenie osady z epoki kamienia w Rzucewie, gmina Puck obchodzone były Europejskie Dni Dziedzictwa. Otwarła je uroczyście Pani Anna Pomieczyńska – Przewodnicząca Rady Gminy Puck. Przybyłym Gościom zaprezentowano wystawę „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu – zabytki i przyroda Nordowych Kaszub”. Na planszach znalazły się widoki stanowisk archeologicznych odkryte przy klifach Zatoki Puckiej i w nadmorskich lasach . Pokazano dzieła dawnych budowniczych, rzemieślników i artystów czyli kościoły położone na Szlaku Cysterskim północnych Kaszub wraz z ich wyposażeniem. Dopełnieniem wystawy o Nordowych Kaszubach był występ chóru „ Bursztynki „ , którego uczestnicy wystąpili w pięknych kaszubskich strojach ludowych. Dużym zainteresowaniem cieszył się Pomorski Turniej w rzucaniu oszczepem przy pomocy miotacz z epoki kamienia, rozgrywany w Rzucewie już po raz piąty. Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach: dzieci i młodzież oraz dorośli i starsza młodzież. Każdy z uczestników otrzymał Dyplom a zwycięzcy zostali uhonorowani zostali pamiątkowymi pucharami. Wręczali je Pan dr Jan Dettlaff – Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck i Pan Andrzej Wędzik z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, jednocześnie pomysłodawca turnieju. Liczni Goście odwiedzali wystawy stale ,prezentowane w” Chacie kaszubskiej”: „Rzucewo w epoce kamienia”, „Pradzieje Gminy Puck” i „Rzucewo w dawnej fotografii” oraz podziwiali rekonstrukcje archeologiczne zlokalizowane na terenie Parku Kulturowego. Swoje prace przedstawili też twórcy ludowi z północnych Kaszub : Pani Krystyna Mirończuk – hafciarka, Panie Monika Witkowska i Maria Szczygielska , Jadwiga i Czesław Jackowscy, Jolanta Krause – malarki i malarz , Panowie Józef Roszman i Henryk Lesnau – twórcy tabakierek, Panowie Marian Bach i Wojciech Weserling -rzeźbiarze . Pan Jacek Wojtukiewicz – zielarz i fitoterapeuta udzielał rad i przypominał o zaletach ziół. Przy stoisku Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Rzucewa i Osłonina można było zaopatrzyć się w przepyszne wypieki i bigos prosto z wojskowej, polowej kuchni. Park Kulturowy w Rzucewie odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych i znawcy zabytków w tym : Pani Anna Pomieczyńska – Przewodnicząca Rady Gminy Puck, Pan Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck, Pan Florian Piepier – Radny Gminy Puck, Pani Renata Wierzchołowska – przedstawicielka Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Pan Tomasz Błyskosz – kierownik gdańskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Oferta edukacyjna i rekreacyjna przygotowana została dla różnych kategorii wiekowych . Wśród odwiedzających były osoby i rodziny od lat uczestniczące w Europejskich Dniach Dziedzictwa w Rzucewie min. Pani Bożena Owczarek z Warszawy i Rodzina Państwa Miotke z Rumi. W czasie trwania dni europejskich przeprowadzono warsztaty archeologiczne połączone z wykładem „Dziedzictwo archeologiczne kaszubskiej Nordy” , który stanowił część programu „ Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy 2017” realizowany przez Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka. W ramach tego programu przygotowano wystawę fotograficzną „ Dom Pomorski” której autorem jest Robert Mach – uczeń gimnazjum i uczestnik „ Wolontariatu dla zabytków „ w 2016 roku.
Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa w Rzucewie przygotowali : Danuta Król i Andrzej Wędzik z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, dr Jan Dettlaff , Krzysztof Garstkowiak i Piotr Rumanowski z Ośrodka Kultury Sportu i Turystki w Gminie Puck, dr Danuta Dettlaff – prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka.
Wszystkim naszym Gościom którzy chcieli wspólnie z nami uczestniczyć w rzucewskich Dniach Dziedzictwa serdecznie dziękujemy za przybycie i udział.
Tekst Danuta Król

W ostatnią niedzielę w osadzie łowców fok odbył się festyn ekologiczno – sportowy zorganizowany przez Koło Wędkarskie Nr 68 Belona z Pucka. Zawody wędkarskie odbyły się w pobliskim stawie. Na terenie osady przygotowano liczne konkursy dla dzieci i dorosłych. W festynie brali udział członkowie Koła, liczni turyści i mieszkańcy Gminy Puck. Uczestnicy zawodów i konkursów otrzymali z rąk Pana Józefa Gruchały dyplomy i atrakcyjne nagrody. Panie z rzucewskiego Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały żurek i smaczne domowe wypieki. Festyn zakończono ogniskiem przygotowanym przez Pana Krzysia Garstkowiaka z Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Festyn dofinansowany został przez Wójta Gminy Puck Pana Tadeusza Puszkarczuka.

 

Program przygotowany na sierpniowe spotkanie z archeologią okazał się bardzo interesujący dla wielu grup zorganizowanych i Gości indywidualnych. Odwiedzili nas min. : grupa dzieci z Osłonina, uczestnicy rodzinnej szkółki żeglarskiej z Rzucewa i turyści z : Łodzi, Skarżyska Kamiennej, Wejherowa, Iławy i Pucka. Po wykładzie o życiu łowców fok w epoce kamienia, dzieci i młodzież pytała archeologa o wiele szczegółów . Pytania dotyczyły przede wszystkim łodzi dłubanek i możliwości pływania w nich, określania wieku zabytków i wyrobu naczyń glinianych. Wszyscy Goście wysłuchali opowieści o tajemnicach wyrobu noży z krzemienia . Pytano o ubranie z „epoki” w którym wystąpił Pan Andrzej Wędzik. Wiele osób, bez względu na wiek, próbowało rzucać oszczepem z epoki kamienia. W czasie zajęć plastycznych wyklejano z gliny min. naczynia i foki. W zajęciach , skierowanych jak sądziliśmy do dzieci, uczestniczyli także dorośli. Wielu uczestników wykazało się dużymi umiejętnościami plastycznymi. Wszyscy zabrali wykonane prace do swoich domów. Wśród odwiedzających Park Kulturowy były młode osoby, przyszli artyści, którzy w swych szkicownikach rysowali piękne krajobrazy Parku Kulturowego w Rzucewie.

Dzień z archeologią przygotowali : Danuta Król i Andrzej Wędzik z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i Pracownicy Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck.

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"