Obchody rocznicowe to czas podsumowań w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Chcemy zatem przypomnieć to co wydarzyło się na przestrzeni 30 lat, na terenie gminy, w badaniach dziedzictwa archeologicznego. Niektóre stanowiska archeologiczne odpowiednio zagospodarowane wpisały się na trwale w krajobraz kulturowy gminy. Jednym z nich jest kurhan w Mieroszynie. Odkryty w 1999 roku, w czasie badań wykopaliskowych wyprzedzających parcelacje. Był on zlokalizowany na najwyższym punkcie Kępy Swarzewskiej. Przed badaniami był to niewielki pagórek porośnięty malinami i żarnowcem. W trakcie prac okazało się, że badany kurhan to jeden z największych obiektów w strefie nadmorskiej. U podstawy nasypu kamiennego odsłonięto kamienny wieniec podwójny o średnicy 14 metrów. Był on zbudowany z dużych głazów narzutowych, ściśle do siebie dopasowanych. Nasyp kamienny o wysokości 1,5 metra, składał się z kilku warstw piaszczysto-kamiennych. Kamienie użyte do budowy nasypu to średniej wielkości otoczaki polne. W nasypie kurhanu odkryto dwa groby ciałopalne. Odkryte naczynia, jak też formy grobów związane są z plemionami tzw. kultury łużyckiej. Badania wykopaliskowe przeprowadzone wokół kurhanu ujawniły zachowane fragmentarycznie groby popielnicowe i wieńce kamienne związane z istniejącymi na tym obszarze kurhanami. Na tym rozległym wyniesieniu istniało, w VIII-VII wieku p.n.e., cmentarzysko kurhanowe, na obszarze którego mogło znajdować się kilkadziesiąt kurhanów. Po badaniach wykopaliskowych kurhan został zrekonstruowany. Działka wraz z kurhanem przejęta została, od prywatnego właściciela, przez Gminę Puck. Dziś znajduje się na wydzielonej działce w środku budującego się osiedla. Przy kurhanie znajduje się tablica informacyjna a otoczenie kurhanu jest odpowiednio wydzielone i zadbane. Informacje o kurhanie w Mieroszynie znajdują się w przewodnikach po terenie gminy i powiatu puckiego.
Tekst i foto: Danuta Król

W czasie Nocy Muzeów w Parku Kulturowym w Rzucewie Pani Małgorzata Dmowska z Rumii przekazała pracownikom Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck siekierkę kamienną.
Zabytek ten został znaleziony przez Panią Małgorzatę w okolicy Dębogórza.
O znalezisku został poinformowany Urząd Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do którego należy zgłaszać wszystkie odkrywane zabytki archeologiczne. W obecności Pani Małgorzaty Dmowskiej- znalazcy zabytku, przedstawiciela Urzędu Konserwatorskiego i przedstawicieli Ośrodka Kultury w Gminie Puck została przeprowadzona inspekcja terenowa i oględziny miejsca odkrycia zabytku. Dokonano oględzin zabytku, ustalono że siekiera datowana jest na III tys. p.n.e. i została wykonana z kamienia zwanego amfibolitem. Pani Małgorzata jako nauczycielka wraz ze swoimi uczniami korzysta z oferty edukacyjnej rzucewskiej osady, są to prelekcje on line lub bezpośredni udział grup uczniów w warsztatach. Dlatego na pytanie dlaczego zwróciła uwagę na niepozorny i obrobiony kamień odpowiedź była jedna – „ podobne kamienie znajdują się na wystawie w Rzucewie”. Zabytek, na podstawie protokołu przekazania i decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Zabytków, będzie czasowo eksponowany na wystawie w Chacie Kaszubskiej w Parku Kulturowym w Rzucewie.
Dziękujemy Pani Małgorzacie za „archeologiczną czujność”.
Zapraszamy do Parku Kulturowego w Rzucewie i skorzystania z oferty edukacyjnej.
Foto. D. Król, P.Rumanowski

Przy zachowaniu obostrzeń związanych z pandemią, w rzucewskiej osadzie spotkali się przewodnicy z Puckiego Koła Przewodników i Pilotów działającego przy Regionalnym Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Gdańsku. Uczestników spotkania przywitał prezes puckiego Koła Pan Jan Piotrowicz. W imieniu Ośrodka Kultury, Sportu i Turystki w Gminie Puck Gości przywitała Pani Wiesława Roszman – Selin. Podkreśliła ona istotną rolę puckich przewodników i pilotów wycieczek w promowaniu zabytków gminy Puck i północnych Kaszub. Goście zwiedzili wystawy w” Chacie |Kaszubskiej” oraz wysłuchali wykładu o rzucewskich wykopaliskach i miejscu Parku Kulturowego na mapie turystycznej powiatu puckiego i regionu nadbałtyckiego. Spotkanie zakończyło wspólne ognisko. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani wydawnictwami promującymi zabytki i przyrodę Gminy Puck.
Zapraszamy do Parku Kulturowego – Osada Łowców Fok i skorzystania z oferty edukacyjnej przygotowanej przez pracowników OKSiT-u w Gminie Puck

Tekst : Danuta Król
Foto :. D. Król, W. Roszman – Selin

Pracownicy Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck wraz z wolontariuszami przygotowali szereg atrakcji. Jedną z atrakcji była gra terenowa w której wzięły udział dwie drużyny w tym dorośli, młodzież i dzieci. Wyjście w teren poprzedziła krótka prelekcja o badaniach archeologicznych w Rzucewie i przedstawienie zasad obowiązujących w grze terenowej. Na trasie ścieżki archeologicznej zostały ukryte niespodzianki i pytania dla startujących drużyn. Poszukując informacji uczestnicy gry musieli wykazać się dobrą orientacją w terenie i wiedzą o rzucewskich wykopaliskach. W czasie trwania gry terenowej z „chaty kaszubskiej” przeprowadzono zwiedzanie osady rzucewskiej on – line. Seniorzy nie biorący udziału w grze terenowej wysłuchali prelekcji o zwyczajach fok i łowcach z nad Zatoki Puckiej. Noc Muzeów w rzucewskiej osadzie zakończyło wspólne ognisko przy którym dzielono się wrażeniami i zapowiadano też dalsze odwiedziny w Rzucewie w ramach planowanych imprez edukacyjnych.
OKSiT
Danuta Król

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"