W dniu 5 listopada Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów PTTK w Pucku zorganizowało wieczór wspomnień o dwóch osobach które na trwale wpisały się w historie samorządu powiatu i gminy Puck. Zgodnie z tradycją w tym dniu puccy przewodnicy i Goście z gdańskiego Koła PTTK, odwiedzili groby osób które planowano wspominać tj: Panią Urszulę Kasperek i Pana Krzysztofa Garstkowiaka. W Rzucewie Gości przywitał przewodniczący puckiego koła PTTK – pan Jan Piotrowicz. a, w imieniu Dyrektora OKSiT-u, Gości powitała Pani Wiesława Roszmann – Selin. Panią Urszulę Kasperek – pierwszego Wójta samodzielnej Gminy Puck wspominał Pan Jan Piotrowicz, natomiast archeolog Danuta Król przypomniała osobę Krzysztofa Garstkowiaka – pasjonata archeologii, pracownika Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck i sołtysa Osłonina. Wśród Gości była Rodzina i Małżonka Pana Krzysztofa – Pani Wanda – która wspominała go jako Męża i Dziadka. Pani Urszula Kasperek zapisała się we wdzięcznej pamięci mieszkańców gminy, natomiast pan Jan Piotrowicz przypomniał, nieznaną, jej działalność na rzecz rozwoju turystyki rowerowej. Wspomnienia są największym skarbem który pozostawili nam osoby które odeszły. To dzięki wspomnieniom pamiętamy o zmarłych, warto zatem przypomnieć fragment wiersza Księdza Jana Twardowskiego „można odejść na zawsze, by stale być blisko”

Letnia oferta rzucewskiego parku kulturowego skierowana była do mieszkańców gminy i powiatu puckiego i przybywających licznie turystów. Były to imprezy rekreacyjne (Sobótka Gminna, Łowisko), rekreacyjno – edukacyjne („Dzień Bursztynu”, Festyn Leśny, Europejskie Dni Dziedzictwa), warsztaty archeologiczne. Wiele osób uczestniczyło też w działaniach promocyjnych związanych z realizowanym, przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, projektem uatrakcyjnienia ścieżki edukacyjnej w Parku Kulturowym. Były to prelekcje, spacery edukacyjne i przygotowywanie materiałów o życiu w dawnej osadzie łowców i rybaków. Ważnym działaniem była promocja Parku Kulturowego w Krzemionkach Opatowskich – miejscu pradziejowych kopalni krzemienia pasiastego. Oferta parku skierowana była i jest kierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych (np. Uniwersytety III wieku, osób z domów dziennego pobytu). Teren Parku to przestrzeń publiczna z której korzystać można o każdej porze dnia i roku. Do Rzucewa przybywa się dla ciszy i spokoju, zobaczenia niezniszczonych jeszcze krajobrazów nadmorskich i poznania historii regionu nadmorskiego. Załączone fotografie mają przypomnieć i pokazać jak ważnym miejsce na kulturowej mapie Północnych Kaszub jest Cypel Rzucewski z jego historią i magicznym krajobrazem.

Danuta Król – archeolog

 

 

 

Po raz 30 – ty obchodzono w Polsce Europejskie Dni Dziedzictwa , temat tegorocznych dni to „Połączeni dziedzictwem”. Z tej okazji w Parku Kulturowym w Rzucewie przygotowano wystawę planszową pt.” Rzucewo .Od osady z epoki kamienia do Parku Kulturowego Osada Łowców Fok w Rzucewie czyli o integracji i tożsamości regionalnej na przykładzie dziedzictwa archeologicznego Gminy Puck”. Dziedzictwo kulturowe jest podstawą budowania tożsamości i integracji społeczności lokalnych . Jednym z jego elementów jest przeszłość danego regionu. W długoletnich badania archeologicznych prowadzonych na terenie Rzucewa uczestniczyło wielu mieszkańców Rzucewa i gminy Puck. Była to nie tylko praca na tzw. „ wykopie „ ale przygotowanie pierwszych wystaw na których pokazywane były „świeżo „ wydobyte zabytki . To z uczestnikami tych badań organizowaliśmy pierwsze Europejskie Dni Dziedzictwa , montowaliśmy pierwsze tablice informujące o historii prac archeologicznych a na” wykopach” witaliśmy przedstawicieli Samorządu Gminy Puck i czołowych europejskich archeologów. To w efekcie badań archeologicznych i dzięki Samorządowi Gminy Puck powstał Park Kulturowy – Osada Łowców Fok w Rzucewie. Jedyny taki nad Bałtykiem. Prezentowana wystawa ma przypomnieć uczestników rzucewskich wykopalisk i nie uświadamianej wówczas wspólnoty skupionej wokół wartości jaką było – odkrywanie historii Rzucewa. W Europejskich Dniach Dziedzictwa jak co roku uczestniczyli twórcy ludowi i panie z rzucewskiego Koła Gospodyń Wiejskich. Po raz dziewiąty rozgrywany był Pomorski Turniej w rzucaniu oszczepem przy pomocy miotacza. Uczestników turnieju ,Pan Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck, uhonorował pamiątkowymi dyplomami a zwycięzcy otrzymali puchary. W dwudniowych obchodach uczestniczyło wielu mieszkańców gminy Puck, w tym Pan Florian Pieper – radny Gminy Puck, wielu turystów i rowerzystów korzystających z pobliskiej ścieżki rowerowej. Jak co roku Europejskie Dni w Rzucewie przygotowali pracownicy Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck – pan Jan Dettlaff – dyrektor i Wiesława Roszman – Selin, Piotr Rumanowski oraz Danuta Król i Andrzej Wędzik -archeolodzy. Dzisiejszy Park Kulturowy w Rzucewie to wizytówka Gminy Puck, to miejsce spotkań, warsztatów i festynów. Przestrzeń publiczna dostępna dla wszystkich. Dzisiejszy Park Kulturowy w Rzucewie jest odpowiedzią na pytanie , czy warto chronić nasze wspólne dziedzictwo, które buduje naszą regionalną tożsamość, pokazując jednocześnie nasze europejskie korzeni.
Zapraszamy do Parku Kulturowego i „Chaty Kaszubskiej” w której prezentowane są wystawy:
„Pradzieje Gminy Puck”, „Rzucewo w epoce kamienia „ i wystawa planszowa przygotowana z okazji tegorocznych Dni Dziedzictwa.

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"