„Stworzenie ścieżki dydaktycznej w Parku Kulturowym w Rzucewie i punktu informacji turystycznej w Osłoninie „to temat projektu realizowanego przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Projektrealizowany jest w ramach strategii rozwoju Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. W ramach projektu realizowane są działania promocyjne mające na celu pokazanie walorów przyrodniczych nadmorskiej części gminy Puck. Pierwsze spotkanie odbyło się, na początku maja, w Parku Kulturowym w Rzucewie. Na początku spotkania Pani Mariola Parchem- koordynator zadania opowiedziała o realizowanym projekcie. Gościem pierwszego spotkania promocyjnego była pani Grażyna Miotk – Szpiganowicz – biolog, palinolog i autorka wielu opracowań o dawnym krajobrazie Cypla Rzucewskiego. Pani Grażyna opowiedziała jak bada się dawne środowisko przyrodnicze, jak wyglądają pyłki roślin pod mikroskopem, w jakich warstwach ziemi zachowane są pyłki. Dowiedzieliśmy się też o roślinach które jako pierwszepojawiały się w pobliżu dawnych siedzib ludzkich, należy do nich min ziele piołunu i babka lancetowata. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć jak wyglądają i czym różnią się od siebie ziarna prosa, pszenicy i żyta, jak wyglądają żołędzie iskorupy orzechów laskowych które przetrwały, 7000 lat,w warstwach torfu w pobliżu dawnej osady łowców fok w Rzucewie. O dalszych planowanych spotkaniach promujących realizowany projekt będziemy informować na stronach internetowych i facebooku : Urzędu Gminy w Pucku, Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puckoraz na stronie rzucewo.com
Zapraszamy

Wystawa ma przypomnieć pierwsze lata Niepodległej i czas budowania instytucji zajmujących się ochroną zabytków archeologicznych, pierwsze wykopaliska i pomoc polskiego wojska przy pierwszych odkryciach, tworzenie pierwszych kolekcji muzealnych i sylwetki badaczy. Wystawa prezentowana jest w dwóch miejscach : w „ Galerii pod lipami” w Domu Kultury w Żelistrzewie w godz. 10 – 16 od poniedziałku do piątku oraz w Zamku w Krokowej codziennie od godz. 10 do 16. Wstęp wolny
Wystawa ma upamiętnić kolejną rocznicę zaślubin Polski z Morzem dokonanych w Pucku 10 lutego 1920 roku pamiętnym aktem generała Józefa Hallera o którym wspominał w swoich „ Pamiętnikach”, jeden z czołowych polskich archeologów a wcześniej uczestnik badań wykopaliskowych w nadmorskim Rzucewie:
„Pokochaliśmy bardzo to nasze morze, w które tak niedawno, bo 9 lat wcześniej, wrzucał polski generał pierścień zloty, na znak ponownego wzięcia go w posiadanie po prawie 150 latach odcięcia nas od niego. Z jaką radością i dumą patrzyliśmy na te pierwsze znaki naszej bytności na morzu: na owe skromne jeszcze wojenne jednostki pływające….. Z niezwykłą satysfakcją oglądało się co roku, jadąc z Poznania nad morze, pobliską Gdynię. Przemieniającą się niebywale szybko z wioski rybackiej w nowoczesne spore miasto portowe…”

„Jan Żurek – człowiek, archeolog, nauczyciel” – wystawa czasowa, dostępna od 25 stycznia do 22 kwietnia 2022 roku.
Autorzy wystawy: Danuta Król – archeolog oraz dr Jan P. Dettlaff – dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Turystki w Gminie Puck. Kuratorzy: Danuta Król, Jan P. Dettlaff, Olgierd Felczak.
Miejsce: Spichlerz „Błękitny Baranek” (ul. Chmielna 53, Gdańsk) – sala konferencyjna na parterze.
Wstęp na podstawie biletu do „Błękitnego Baranka” w godzinach otwarcia Spichlerza.

Archeologia ma swoją historię. Na jej kartach zapisali się ludzie wyjątkowi, choć znani tylko wąskiemu gronu specjalistów. Wystawa poświęcona Janowi Żurkowi (1908–1992) przypomina o archeologu, który spopularyzował wykopaliska w Biskupinie i napisał ważną pracę naukową o odkryciach w Rzucewie.
Jan Żurek należał do pokolenia, którego studia i początki pracy zawodowej przypadły na okres międzywojenny. Archeologię studiował w Uniwersytecie Poznańskim. Swoją pracę magisterską zatytułował: „Osada z młodszej epoki kamiennej w Rzucewie, pow. wejherowski i kultura rzucewska”; napisał ją i obronił w 1938 roku. Szesnaście lat później opublikowano skróconą wersję tej pracy, którą badacze epoki kamienia na Pomorzu przywołują wielokrotnie w literaturze przedmiotu.
Praca magisterska Żurka została szczęśliwie odnaleziona w powojennych gruzach jego warszawskiego mieszkania. Na uratowanym maszynopisie widać odręczne komentarze pochodzące od dwóch osób: autora, Jana Żurka oraz promotora, prof. Józefa Kostrzewskiego. Ten szczególnie cenny egzemplarz można zobaczyć na wystawie dzięki uprzejmości państwa Doroty i Marka Seydów, którzy użyczyli archiwalia ze swoich zbiorów.
Wystawa ukazuje Jana Żurka jako: studenta pobierającego nauki u wybitnych profesorów (Kazimierza Tymienieckiego, Józefa Kostrzewskiego, Zygmunta Zakrzewskiego), uczestnika badań wykopaliskowych w Biskupinie, autora pierwszego „przewodnika” po biskupińskich wykopaliskach, nauczyciela i społecznika w czasach powojennych.
Osoby zainteresowane działalnością Jana Żurka mogą sięgnąć po artykuł w „Pomoranii Antiqua”, t. XXIX, wydanej przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
Pierwsza edycja tej wystawy była prezentowana w Parku Kulturowym – Osadzie Łowców Fok w Rzucewie, czyli w miejscu, o którym Jan Żurek pisał, choć nie zdołał do niego dotrzeć.

Dokumenty archiwalne wystawione w gablotach pochodzą z prywatnych zbiorów państwa Doroty i Marka Seydów. Autorzy wystawy składają serdeczne podziękowania państwu Seydom za okazaną życzliwość i bezinteresowne zaangażowanie w opiekę nad pamięcią historyczną pomorskiej społeczności.
Redakcja i fotografie Marcin Fedoruk

 

 

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"