W dniu 22 marca pracownicy Muzeum Archeologicznego w Gdańsku uczestniczyli w imprezach związanych z Dniem Ochrony Morza Bałtyckiego. Organizatorem było Akwarium Gdyńskie , które na ten dzień przygotowało liczne warsztaty i pokazy.

Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszył się warsztat krzemieniarski dawnego łowcy fok.

Natomiast w przedstawionym wykładzie i prezentacji pokazano min. jak człowiek w epoce kamienia potrafił czerpać z zasobów Morza Bałtyckiego .Spotkanie to było dobrą okazją do zareklamowania naszej wystawy czasowej „Osada łowców Fok nad Zatoka Pucką” i Parku Kulturowego w Rzucewie.

Dla obywateli krajów nadbałtyckich, obecność plaż, czy morza jako takiego, jest na tyle oczywista, że w zasadzie nad tym faktem się nie zastanawiamy.
Tymczasem mieszkamy nad wyjątkowym morzem, z którego (świadomie lub nie) czerpiemy korzyści każdego dnia. Warto jest sobie o tym przypomnieć, chociażby przy okazji zbliżającego się Dnia Ochrony Morza Bałtyckiego. To święto, które obchodzimy tylko my –mieszkańcy krajów nadbałtyckich – aby uczcić najmłodsze i najsłodsze ze wszystkich mórz świata.

W niedzielę, 22 marca Akwarium Gdyńskie MIR-PIB razem z partnerami akcji, zaprasza do poznania dziedzictwa Morza Bałtyckiego – z biologicznego, historycznego i społecznego punktu widzenia.

W programie:

  • Spotkania z pasjonatami – ludźmi, którzy związani swoje życie z Morzem Bałtyckim.
  • Laboratorium otwarte – poznaj z bliska mieszkańców morza
  • Zabawa Bałtykiem – gry i zabawy z efektem ubocznym w postaci uczenia się
  • Pokaz sprzętu nurkowego
  • Pokaz warsztatu krzemieniarskiego dawnego  łowcy fok
  • Kurs pierwszej pomocy!
  • Zostań dawcą szpiku kostnego
  • Goście specjalni

 

 

plakat_domb_ag_a2.jpg

W dniu 5  marca odbyło się ,w siedzibie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ulicy Mariackiej,  zapowiadane otwarcie wystawy „ Osada Łowców Fok z epoki kamienia nad Zatoką Pucką”.

Otwarcie poprzedzone było prezentacją multimedialną i  wykładem   pt.” Od osady z epoki kamienia nad Zatoką Pucką do Parku Kulturowego Osada Łowców Fok w Rzucewie  gmina Puck”.

Na wystawie pokazano zabytki z rzucewskiej osady, uzyskane w trakcie prac  wykopaliskowych. Uzupełnieniem wystawy są tablice  w których znajdziemy informacje: o pierwszych odkrywcach osady, o sposobach połowu  fok i ryb, hodowanych zwierzętach, budownictwie, obróbce krzemienia i kamienia i bursztynie.

Uwaga odwiedzających skierowana była na postać łowcy  i jego strój , ozdobiony  kopiami naszyjników,  jakie noszono przed tysiącami  lat.

W czasie uroczystego otwarcia zabrakło odważnych aby  przebrać się w przygotowany  w tym celu strój łowcy.

Liczymy że będzie  to atrakcja dla następnych odwiedzających naszą wystawę.

Serdecznie zapraszamy !

 

Rzucewo od ponad stu lat jest ważnym punktem na mapie archeologicznej południowego Bałtyku. W 1894 roku odkryte zostały ślady osady z późnej epoki kamienia. Pierwsze badania wykopaliskowe przeprowadził Hugo Conwentz – dyrektor Muzeum Prowincjonalnego w Gdańsku. W latach 1927–1929 prace wykopaliskowe prowadzili profesorowie Józef Kostrzewski i Konrad Jażdżewski. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku w 1984 roku wznowiło prace terenowe na osadzie, które prowadzono do 2013 roku.

Już w 1930 roku na podstawie odkryć w Rzucewie, wprowadzono do literatury termin KULTURA RZUCEWSKA. Oznacza on zespół zabytków archeologicznych takich jak: naczynia gliniane, narzędzia krzemienne i kamienne, charakterystyczną zabudowę osad, sposób zdobywania pożywienia – typowy dla plemion rybacko-łowieckich żyjących nad Zatoką Gdańską i Pucką oraz Zalewem Wiślanym i Kurońskim.

Wystawa ma na celu pokazanie różnych aspektów życia dawnych łowców: od naczyń glinianych, broni wykonanej z krzemienia i kamienia, obróbki bursztynu po sposoby zdobywania pożywienia. Uzupełnieniem ekspozycji są rekonstrukcje narzędzi krzemiennych i stroju dawnego łowcy. Celem wystawy jest też pokazanie w jaki sposób neolityczny łowca korzystał z otaczającego go środowiska przyrodniczego.
Przygotowane plansze przybliżają Park Kulturowy, który powstał na terenie dawnej osady, gdzie w miejscu dawnych domów i pracowni powstały ich rekonstrukcje.

Odwiedzając wystawę o rzucewskiej osadzie warto pamiętać słowa brytyjskiego archeologa J.D.Clarka „Jednym z głównych uroków prehistorii jest jej przydatność do studiowania wzajemnego oddziaływania społeczeństwa i otaczającej je przyrody w ciągu długich okresów czasu”. Przeprowadzone badania archeologiczne w Rzucewie pozwoliły na poznanie relacji środowisko a człowiek w epoce kamienia.

Zapraszamy zatem do świata łowców i rybaków z epoki kamienia

zaproszenie2015

Warto zobaczyć wystawy w Chacie Kaszubskiej „Rzucewo w epoce kamienia” i „Pradzieje Gminy Puck” połączone z pokazem filmu pt. „Życie w epoce kamienia”. W ofercie:

– zwiedzanie wystaw z przewodnikiem
– spacer ścieżką archeologiczną na terenie Parku z przewodnikiem , na trasie rekonstrukcje obiektów archeologicznych : półziemianka, chata słupowa, pracownia kamieniarska, chata szamana, taras widokowy
– zajęcia z garncarstwa – lepienie naczyń i ich zdobienie sposobami z epoki kamienia
– spotkania z twórcami ludowymi

Szczegółowa oferta na stronie : www.oksitpuck.pl/osada

Telefon: 58 742 49 85

 

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"