Wszyscy Goście konferencji zostali obdarowani pięknie wydanym Albumem wydanym z okazji 25 – lecia Samorządu Gminy Puck . Album otwiera artykuł Wójta Gminy Puck – Pana Tadeusza Puszkarczuka, który podsumował w nim osiągnięcia Gminy na przestrzeni ostatnich 25 lat. Pokazał rozwój gospodarczy, osiągnięcia mieszkańców w sporcie i życie kulturalne w Gminie. We Wprowadzeniu do konferencji zwrócił uwagę na tożsamość kulturową regionu puckiego i korzenie europejskie tych ziem. W Albumie znajdziemy artykuły: archeologów z Litwy o pradziejowym bursztynie, opis jak zmieniał się na przestrzeni wieków brzeg Zatoki Puckiej, jaka jest ocena Parku Kulturowego w Rzucewie na tle innych parków kulturowych w Polsce i Europie. Znajdziemy też przypomnienie o dawnych badaczach osady rzucewskiej. Zapoznamy się z wynikami badań wykopaliskowych, zobaczymy dawne ekipy na rzucewskich badaniach i poznamy drogę „od osady z epoki kamienia do Parku Kulturowego”. Odkryjemy historię Rzucewa w XVIII wieku. Znajdziemy też opis znanego swarzewskiego obrazu ”Historia cudownej figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem”. Poznamy tajemnice puckich lasów. Album kończy artykuł o dziedzictwie kulturowym Gminy Puck który jest zachętą do jego ciągłego poznawania przez mieszkańców i turystów.

Wśród odwiedzających  Samorządowcy Gminy Puck : Pani Anna Pomieczyńska – Przewodnicząca Rady Gminy Puck, Pan Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy, Pan Jerzy Tkaczyk – Zastępca Wójta Gminy, Goście z  zaprzyjaźnionej Gminy Himmelpforten, archeolodzy z Litwy, naukowcy i badacze  epoki kamienia nad Bałtykiem oraz mieszkańcy Rzucewa

W dniu 3 czerwca odbyła się konferencja naukowa „Park Kulturowy Osada Łowców Fok Gmina Puck – krajobraz – archeologia – historia”. Zorganizowana została z okazji 25 – lecia Samorządu Gminy Puck. Gości powitał Pan Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck. W Sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie byli obecni Radni Gminy Puck, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pucku, Pracownicy Urzędu Gminy Puck, Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, nauczyciele i osoby zainteresowane historią regionu nadmorskiego. W konferencji brali udział naukowych: przedstawiciele Samorządu Rytra, gminy zaprzyjaźnionej z Gmina Puck. Byli też obecni naukowcy z wielu ośrodków uniwersyteckich i Polskiej Akademii Nauk. Gościliśmy naukowców z Akademii Sztuk Pięknych z Wilna.
Słowo wstępne wygłosiła Pani Ewa Trawicka – Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, która przekazała odznaczenia „Za ochronę nad zabytkami”, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panom: Tadeuszowi Puszkarczukowi – Wójtowi Gminy Puck, Jerzemu Tkaczykowi – Zastępcy Wójta Gminy Puck, Janowi Dettlaffowi – Dyrektorowi Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck, Krzysztofowi Garstkowiakowi – pracownikowi OKSiTU w Gminie Puck. Wygłoszone referaty dotyczyły: wyników badań archeologicznych prowadzonych na rzucewskiej osadzie, zabytków bursztynowych, historii powstania Zatoki Puckiej, ochrony zabytków położonych na terenach leśnych, tajemnic znanego obrazu ze Swarzewa i pejzażu kulturowego regionu puckiego. Podkreślono że stanowisko w Rzucewie jest obecnie najważniejszym stanowiskiem archeologicznym nad Bałtykiem a Park Kulturowy jest wizytówką archeologii europejskiej. Jego powstanie i funkcjonowanie jest wynikiem wieloletniej pracy Samorządowców Gminy Puck, którzy wyznaczyli najlepsze standardy współpracy ze europejskimi specjalistami i w zakresie ochrony swojego dziedzictwa kulturowego.
Z okazji 25 – Samorządu Gminy Puck przygotowany został Album – „Rytm życia, nowe perspektywy Gmina Puck -25 lat” w którym Pan Wójt podsumował rozwój gminy przez okres 25 lat. W Albumie zamieszczono też wygłoszone na konferencji referaty.
Konferencje zakończono w rzucewskim Parku Kulturowym, gdzie goście z Wilna pokazali zebranym jak wytwarzano dawne narzędzia z krzemienia a Andrzej Wędzik z gdańskiego muzeum przekazał jak dawniej polowano przy pomocy oszczepów.
Chwalono też potrawy i ciasta przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rzucewa. Wszyscy uczestnicy konferencji zadeklarowali swój udział w następnych konferencjach o puckich zabytkach i dziedzictwie kulturowym Gminy Puck.
Dziękujemy Wszystkim Pracownikom Ośrodka Kultury Turystyki i Sportu w Gminie Puck za organizacyjne przygotowanie konferencji.

konf1

 

konf2

 

W dniach 18 maja i 21 maja odbyły się na terenie Parku Kulturowego kolejne imprezy edukacyjne. Pierwsza była kontynuacją Dni Nauki. Wygłoszono wykład pt. „Tajemnice pomorskich lasów czyli archeolog w lesie” autorstwa Danuty Król z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i przygotowano zajęcia plastyczne. W sobotni wieczór 21 maja gościliśmy mieszkańców Gminy Puck na imprezie związanej z Nocą Muzeów. Wysłuchano opowieści o grobach dawnych mieszkańców Ziemi puckiej. Dowiedzieliśmy się też dlaczego w kościołach wiszą obrazy i jak zagadkowa jest historia kościoła w Swarzewie, którą opowiedział nam Pan Piotr Rumanowski z Ośrodka Kultury w Gminie Puck. Dopisali Goście i niezawodne Panie Klubowe – Irena Piontke z Błądzikowa i Zofia Stankiewicz z Osłonina. W czasie Nocy Muzeów odwiedził nas Pan Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck. Na prośbę wszystkich zebranych podzielił się wrażeniami ze swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych.
Dziękujemy Wszystkim za udział w naszych imprezach.

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"