Zapraszamy do Parku Kulturowego na zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, w tym na:

W maju:
20.05(sobota) – Noc Muzeów,
24.05 – 25.05 (środa, czwartek)- Gminny Festiwal Nauki.

W czerwcu:
03.06 (sobota) – Tajemnice ziół czyli spotkanie z zielarzem,
23.06 (piątek)- Sobótka Gminna.

W lipcu:
12.07 (środa) – Wakacyjne Spotkania z Archeologią,
23.07 (niedziela) – „Łowisko” – Festyn rekreacyjny połączony z otwarciem wystawy „Rybacy i rybołówstwo na rzucewskiej osadzie”.

W sierpniu:
04.08 (piątek) – Wakacyjne Spotkania z Archeologi.

Chętnych zapraszamy do zrobienia sobie fotki z dawnym łowcą który występuje w dwóch wersjach letniej i zimowej.

 

Park Kulturowy w Rzucewie jest terenem badań dla wielu specjalistów, wśród nich znajduje się liczne grono naukowców zajmujących się dawnym środowiskiem przyrodniczym. W warstwach ziemi odkrywanych na osadzie znajdowane są pyłki i ziarna dawnych roślin. Ich badanie pozwala określić warunki ekologiczne i historię roślinności. Badając zachowane w warstwach okrzemki czyli glony możemy ustalić zmiany zbiorników wodnych , ich historię i zasolenie. Dla takich badań wykonuje się odpowiednie wiercenia z których pobierane są próbki ziemi i analizowane w laboratoriach. Grono specjalistów które odwiedziło rzucewską osadę podjęło się wykonania takich badań dla terenu Cypla Rzucewskiego . Dowiemy się zatem jakie drzewa rosły w pobliżu dawnej osady, jakie rośliny zbierano i przynoszono do osady oraz jak słona była woda w pobliskim jeziorze.

 

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotację na analizy i publikację wyników badań archeologicznych prowadzonych w Rzucewie. Projekt pt. „Zespół osadniczy z epoki kamienia – Rzucewo, gmina Puck ,stanowisko 1” realizowany będzie w latach 2017 – 2018. Zakłada on wykonanie analiz specjalistycznych w tym: określenie funkcji używanych narzędzi kamiennych i krzemiennych, rodzaju używanych kamieni, analizę kości ludzkich, określenie gatunku hodowanych zwierząt w osadzie, szczegółową charakterystykę zasiedlenia Cypla Rzucewskiego na przestrzeni trzech tysięcy lat. Opracowanie uzupełnią analizy dotyczące dawnego środowiska przyrodniczego / zasięg linii brzegowej jeziora, szata roślinna, zasolenie dawnego zbiornika/ oraz datowania C-14 i dendrochronologiczne. Do współpracy zostali zaproszeni specjaliści z kraju i zagranicy. Koordynatorem projektu jest Danuta Król z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Partnerem zadania jest Urząd Gminy w Pucku przy udziale Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck .

 

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"