Jak co roku w drugi weekend września odbyły się, w Parku Kulturowym w Rzucewie, Europejskie Dni Dziedzictwa. W Rzucewie spotkaliśmy się już po raz XVII-sty. Podobnie jak w latach poprzednich uczestniczyli w nich twórcy z terenu północnych Kaszub „ Pani Elżbieta Mirończuk – hafciarka, Panie Maria Szczygielska i Jolanta Krauze – malarki oraz Pan Czesław Jackowski – malarz. Pani Jolanta Krauze przeprowadziła warsztaty rzeźbiarskie w mydle, skierowane do dzieci. Przeprowadzone warsztaty związane były z trwającym od 6 września na terenie osady plenerem rzeźbiarskim. Podobnie jak w 2013 roku artyści rzeźbili postacie związane z dawnymi mieszkańcami osady. Pomysłodawcą rzucewskich plenerów jest Pan Wojciech Wesserling – rzeźbiarz z Żelistrzewa. Jak co roku można było wysłuchać rad fitoterapeuty czyli Pana Jacka Wojtkiewicza z Mrzezina któremu towarzyszy od lat małżonka Pani Beata. Pan Józef Rossman znawca kuchni kaszubskiej, przygotował zupę na maślance z solonym śledziem. Jego opowieści o dawnej kuchni kaszubskiej, przeplatane muzyką i piosenkami zespołu Plesta, odkrywały zebranym ”zapomniany świat 'kaszubskich potraw’. O kuchni kaszubskiej można było poczytać na przygotowanej i nadal dostępnej wystawie planszowej „ Od ryby z ogniska do śledzia po kaszubsku” przygotowanej przez Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck Pana Jana Dettlaffa, Wiesławę Rossman – Selin, Józefa Rossmana i Danutę Król. W czasie EDD w rzucewskiej osadzie królował śledź, był w wielu potrawach, przygotowanych przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich ze Swarzewa, Smolna, Rzucewa, Rekowa Górnego i Brzyna. Zgodnie z tradycją rzucewskich Dni Dziedzictwa imprezę otworzyli Pan Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck i Pan Jan Dettlaff – Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Od wielu lat Europejskie Dni Dziedzictwa w Rzucewie to czas spotkań z samorządowcami, mieszkańcami gminy i turystami. Zawsze miło jest spotkać : Pana Józefa Musiałkowskiego – Radnego Gminy Puck z pobliskiego Mrzezina, : Panie seniorki, mieszkanki Rzucewa czyli Panią Otylię i Panią Misię, Pana Piotra Widerskigo – autora wielu pięknych zdjęć gminy Puck i powspominać z Nim pierwsze samodzielne wykopaliska, autorki notatki, w Osłoninie czy zobaczyć uczestników wielu sezonów wykopaliskowych w Rzucewie i spotkać się z Panią Bożeną Ożarek z Warszawy która uczestniczy w rzucewskich dniach dziedzictwa już od kilkunastu lat. Pan Werner Grabe z Błądzikowa przekazał do zbiorów stare przedmioty rybackie za które bardzo dziękujemy. Uzupełnią one wystawę o rybakach znad Zatoki Puckiej przygotowaną przez Pana Krzysztofa Garstkowiaka – b. pracownika OKSiT-u i sołtysa Osłonina. Warto odnotować fakt że wielu turystów odwiedza co roku Rzucewo czekając już w sierpniu na program imprezy. Uzupełnieniem oferty wystawienniczej jest wystawa o kopalniach krzemienia pasiastego w Krzemionkach, zachęcamy do jej oglądania bo to przecież w epoce kamienia do Rzucewa docierał krzemień pasiasty z okolic dzisiejszego Ostrowca Świętokrzyskiego.
Dziękujemy pracownikom Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck za organizacyjne przygotowanie Dni Dziedzictwa.
Zapraszamy do Parku Kulturowego i do tego magicznego miejsca nad Zatoką Pucką

Foto i tekst. Danuta Król

Od 6 września na terenie Parku Kulturowego pracują twórcy, Panowie : Marian Bach, Piotr Golla, Józef Semerling, Wojciech Wesserling, Władysław Weremko, Mieczysław Woźniak. Efektem ich pracy będą rzeźby które staną się następną atrakcją na terenie Cypla Rzucewskiego. Postacie z epoki mają przypominać dawnych mieszkańców osady i zwierzęta na które polowali lub łowili. Warto wybrać się do Rzucewa aby zobaczyć efekty pracy artystów.
Zapraszamy

Jak co roku w drugi weekend września w Rzucewie obchodzone są Europejskie Dni Dziedzictwa. Tematem tegorocznych obchodów są „SMAKI DZIEDZICTWA”. O tym jak i co jadano dawniej na północnych Kaszubach dowiemy się z opowieści Pana Józefa Roszmana i przygotowanej wystawy „Od ryby z ogniska do śledzia po kaszubsku”. Od 6 września można oglądać na terenie Parku wystawę „ Pradziejowe kopalnie krzemienia pasiastego w drodze do UNESCO”, przygotowaną przez Muzeum Historyczno – Archeologiczne – Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kopalnia w Krzemionkach to stanowisko archeologiczne wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa. Krzemień pasiasty to surowiec z którego, przed tysiącami lat, wyrabiano podstawowe narzędzia pracy jak siekiery a dziś surowiec ten podziwiamy w biżuterii. Warto też wybrać się do rzucewskiej osady i zobaczyć przy pracy rzeźbiarzy, którzy podobnie jak w 2013 tworzą postacie związane z życiem dawnych łowców i rybaków na Cyplu Rzucewskim w epoce kamienia. Szczegółowe informacje zawarte są w załączonych zaproszeniach
Zapraszamy

Od kilku lat w sierpniu organizowany jest Dzień Osłonina, także w tym roku mieszkańcy wsi i turyści spotkali się na boisku przy Klubie Kultury na wspólnej zabawie. Zorganizowali ją : Pan Krzysztof Garstkowiak – Sołtys Osłonina, organizator wielu imprez archeologicznych na terenie Parku Kulturowego w Rzucewie i w Osłoninie i Pani Aleksandra Karsznia – z Wiejskiego Domu Kultury oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Osłoninie. Wiele atrakcji przygotowało Koło Wędkarskie „Belona” z Pucka, które jak co roku przygotowało szereg konkursów i niespodzianek dla zebranych. Dopisali strażacy z Żelistrzewa. Dzieci korzystały z zjeżdżalni, możliwości malowania twarzy. Wata cukrowa przypomniała wielu dorosłym smaki dzieciństwa. Goście próbowali przepysznych wypieków przygotowanych przez Panie z Koła Gospodyń. Imprezę i wiele przygotowanych konkursów prowadziła Pani Ola Karsznia i Pan Roman Stanisławczyk. Wiele osób zostało obdarowanych prezentami i „ niespodziankami”. Było to możliwe dzięki wsparciu którego udzieliły władze Samorządowe Gminy Puck i Pan Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck oraz Pan Florian Pieper – Radny z Błądzikowa ,firma „Skojan” z Żelistrzewa, firma budowlana Krzysztofa Melcera z Osłonina, firma Kasia I Bartek z Osłonina. W imprezie uczestniczyli też mieszkańcy pobliskich wsi, min. z Żelistrzewa obecny był Pan Wojciech Weserling – znany rzeźbiarz.
W imieniu Sołtysa wsi Osłonino – Pana Krzysztofa Garstowiaka bardzo dziękujemy za udział w spotkaniu .
Foto : archiwum Rodziny Gastkowiaków

 

Do sukcesów Samorządu Gminy Puck należy powołanie ,w 2008 roku, Uchwałą Rady Gminy „ Parku Kulturowego – Osada Łowców Fok w Rzucewie Gmina Puck”. Park powołano na terenie Cypla Rzucewskiego który położony jest na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000 oraz wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego, jako jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych regionu nadbałtyckiego. Powołanie Parku poprzedziły wieloletnie badania wykopaliskowe, w których uczestniczyli mieszkańcy Rzucewa i pobliskich wsi. Utworzenie Parku przewidywał uchwalony w 2007 roku Plan Zagospodarowania Przestrzennego ( Osłonino część północna). W 2008 roku została opracowana koncepcja zagospodarowania Parku Kulturowego w Rzucewie autorstwa Danuty Król i Teresy Iżewskiej a w 2009 roku opracowana została dokumentacja projektowa budowy Parku przygotowana przez firmę „Atrio „. Celem powołania Parku była ochrona wartości kulturowych, archeologicznych i walorów krajobrazowych. Park został otwarty 2013 roku. Dziś jest on przestrzenią publiczną licznie odwiedzaną przez turystów i mieszkańców. Spacer po ścieżce edukacyjnej przy której zlokalizowane zostały rekonstrukcje archeologiczne i wystawy o historii i odkryciach rzucewskich prezentowane w „Chacie Kaszubskiej” stanowią ważną ofertę edukacyjną na terenie północnych Kaszub. Rekonstrukcje : półziemianki i chaty słupowej powstały w miejscu dawnych odkryć archeologicznych, „Chata Kaszubska” powstała w miejscu dawnego budynku mieszkalnego i gospodarczego. Na terenie Parku podziwiać można rzeźby wykonane, w 2013 roku, przez twórców ludowych z terenu powiatu puckiego, pomysłodawcą pleneru był Pan Wojciech Weserling z Żelistrzewa.
Załączone fotografie mają przypomnieć jak wyglądał teren Cypla Rzucewskiego przed budową Parku Kulturowego, jak budowano rekonstrukcje archeologiczne, jak powstawały pierwsze rzeźby które do dziś można podziwiać na terenie Parku. Budowa Parku wymagała wielu uzgodnień i współpracy Samorządu Gminy Puck z konserwatorami, archeologami, architektami, leśnikami i ekipą budowlaną. Obecnie Park Kulturowy w Rzucewie jest wizytówką kulturową Gminy Puck i przykładem jak racjonalnie można dbać o dziedzictwo kulturowe swojego terenu.
Z okazji 30 – lecia utworzenia samodzielnej Gminy Puck życzymy Samorządowi Gminy Puck dalszych sukcesów. Słowa podziękowania za wiele lat współpracy i pomoc w czasie moich wieloletnich badań wykopaliskowych kieruję do Radnych Gminy Puck oraz Pana Tadeusza Puszkarczuka – Wójta Gminy Puck i Pana Jerzego Tkaczyka – I Zastępcy Wójta Gminy Puck którzy przez ponad 30 lat uczestniczyli w działaniach archeologicznych podejmowanych na terenie Gminy Puck.
Z poważaniem
Danuta Król – archeolog
Foto. I. Nazaruk i D. Król

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"