W dniach 18 – 20 listopada w siedzibie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ulicy Mariackiej , odbyła się XX Sesja Pomorzoznawcza . Uczestniczyło w niej 240 archeologów i wygłoszono 120 referatów i komunikatów. Celem takich spotkań , odbywających się co dwa lata, jest przedstawienie wyników badań archeologicznych prowadzonych na terenie Pomorza. Jedno z przygotowanych wystąpień dotyczyło nadzorów archeologicznych prowadzonych na terenie budowy Parku Kulturowego – Osada Łowców Fok w Rzucewie w gminie Puck. W prezentacji multimedialnej pokazano miejsca i wyniki z przeprowadzonych nadzorów oraz efekty końcowe czyli istniejący już Park Kulturowy.

 

Odbywające się od kilku lat Europejskie Dni dziedzictwa w Rzucewie  mają bogatą dokumentacje fotograficzną. Warto zatem przypomnieć  zatrzymane  w kadrze  zdarzenia i ludzi którzy nas odwiedzili.

Zapraszamy do galerii

W dniu 5 listopada w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej odbyło się podsumowanie 23 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Wręczone zostały, indywidualne , wyróżnienia dla organizatorów EDD w poszczególnych województwach. Wśród 60 wydarzeń które odbyły się na terenie województwa pomorskiego 5 zostało wyróżnionych przez Panią Profesor Małgorzatę Rozbicką – Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W gronie wyróżnionych są 2 dla których organizatorem lub współorganizatorem było Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Wyróżniono „Weekend z archeologią „ który odbywał się w Gdańsku i Park Kulturowy – Osada Łowców Fok w Rzucewie gmina Puck.

Europejskie Dni Dziedzictwa w Rzucewie wyróżniono min. za wystawy przygotowywane w nawiązaniu do obowiązujących tematów w danym roku i lata współpracy z miejscowym oddziałem NID- u w Gdańsku w zakresie Europejskich Dni Dziedzictwa

Jest to wyróżnienie dla wszystkich osób dzięki którym Europejskie Dni Dziedzictwa mogły być organizowane w Rzucewie. Początki były skromne ale z dumą możemy odnotować że impreza z każdym rokiem przyciąga wielu uczestników a nasza oferta staje się coraz bogatsza. Europejskie Dni Dziedzictwa organizowane są przez : Urząd Gminy w Pucku, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck i Koło Gospodyń Wiejskich z Rzucewa . Uczestniczą w nich twórcy ludowi z terenu gminy i powiatu. Od lat wsparciem w organizacji Dni są mieszkańcy Rzucewa i uczestnicy dawnych prac wykopaliskowych. Nie sposób wymienić wszystkich , ale warto przypomnieć dwie osoby które towarzyszyły nam od zawsze a których już niema wśród nas : Pana Władysława Niemczyka – mieszkańca Rzucewa i twórcę pierwszych rzeźb łowców fok oraz Jurka Kamrowskiego z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku , dzięki któremu nasze rzucewskie wystawy miały zawsze wspaniałą oprawę plastyczną.

Słowa podziękowania ,za lata współpracy, kieruję do Pani Doroty Hryszkiewicz – Kahlau – koordynatora Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie pomorskim i pracownika gdańskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Dziękuję Wszystkim za pomoc w organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa i liczę na dalszą współpracę w następnych latach.

Danuta Król
Muzeum Archeologiczne
w Gdańsku

wyróżnienie_EDD

 

22 października w rzucewskim Parku przedstawiono dwa wykłady o dawnych cmentarzyskach na Ziemi Puckiej i sposobach badania kości ludzkich odkrywanych w czasie badań wykopaliskowych.

W pierwszym wykładzie przedstawiono dawne obrządki pogrzebowe i związane z nim rodzaje grobów. Od płaskich grobów szkieletowych z Rzucewa z epoki kamienia, kurhanów z epoki brązu z Mieroszyna , grobów skrzynkowych i popielnic ze Smolna , StrzelnaRadoszewaoraz grobu szkieletowego z Gnieżdżewa datowanego na I – II w n.e..

Drugi wykład poświęcony był badaniom ludzkich kości i pracy antropologa.Dowiedzieliśmy się jakie informacje „odczytać” można z odkrywanych kości czyli wiek, płeć ,wzrost ,dietę dawnych ludzi oraz charakter wykonywanej przez nich pracy.Szczegółowo omówiono jak prze wieki zmieniali się Gdańszczanie i mieszkańcy Pomorza.

Wykłady przygotowałyPanie z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku , antropolog – dr Aleksandra Pudło i archeolog – Danuta Król.
O organizacje spotkania zadbali jak zwykle pracownicy Parku i Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck- Panowie Piotr Rumanowski i Krzysztof Garstkowiak.

Wykładów wysłuchało spore grono uczestnikówUniwersytetuTrzeciego Wieku Archidiecezji Gdańskiej wraz z jegoRektoremks. Zdzisławem Kropidłowskim.

Wśród gości były też Panie z Uniwersytetu Każdego Wieku działającego na terenie Gminy Puck.

Prezentacja nr 1 Popielnice

Prezentacja nr 2 Popielnice

 

Zapraszamy w dniu 22 października na wykład p.t.”Antroplologia czyli o czym mówią ludzkie kości”. Wykład będzie traktował o tym jak wyglądali dawni mieszkańcy Pomorza, wyjaśni jaki prowadzili tryb życia na co chorowali i na co umierali nasi przodkowie. Na takie pytania potrafi dziś odpowiedzieć współczesna antropologia.

Wykład przygotowali pracownicy Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, współpraca przy realizacji przedsięwzięcia OKSiT w Gminie Puck.

Program:

godz.11.00 – Danuta Król (wstęp)” Groby i kurhany na Ziemi Puckiej”
godz.11.30 – dr Aleksandra Pudło „ Antropologia, czyli o czym mówią ludzkie kości”.

Zapraszamy-wstęp wolny

 

gotowy_plakat_3

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"