Park Kulturowy w Rzucewie jest terenem badań dla wielu specjalistów, wśród nich znajduje się liczne grono naukowców zajmujących się dawnym środowiskiem przyrodniczym. W warstwach ziemi odkrywanych na osadzie znajdowane są pyłki i ziarna dawnych roślin. Ich badanie pozwala określić warunki ekologiczne i historię roślinności. Badając zachowane w warstwach okrzemki czyli glony możemy ustalić zmiany zbiorników wodnych , ich historię i zasolenie. Dla takich badań wykonuje się odpowiednie wiercenia z których pobierane są próbki ziemi i analizowane w laboratoriach. Grono specjalistów które odwiedziło rzucewską osadę podjęło się wykonania takich badań dla terenu Cypla Rzucewskiego . Dowiemy się zatem jakie drzewa rosły w pobliżu dawnej osady, jakie rośliny zbierano i przynoszono do osady oraz jak słona była woda w pobliskim jeziorze.

 

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotację na analizy i publikację wyników badań archeologicznych prowadzonych w Rzucewie. Projekt pt. „Zespół osadniczy z epoki kamienia – Rzucewo, gmina Puck ,stanowisko 1” realizowany będzie w latach 2017 – 2018. Zakłada on wykonanie analiz specjalistycznych w tym: określenie funkcji używanych narzędzi kamiennych i krzemiennych, rodzaju używanych kamieni, analizę kości ludzkich, określenie gatunku hodowanych zwierząt w osadzie, szczegółową charakterystykę zasiedlenia Cypla Rzucewskiego na przestrzeni trzech tysięcy lat. Opracowanie uzupełnią analizy dotyczące dawnego środowiska przyrodniczego / zasięg linii brzegowej jeziora, szata roślinna, zasolenie dawnego zbiornika/ oraz datowania C-14 i dendrochronologiczne. Do współpracy zostali zaproszeni specjaliści z kraju i zagranicy. Koordynatorem projektu jest Danuta Król z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Partnerem zadania jest Urząd Gminy w Pucku przy udziale Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck .

 

Styczeń to miesiąc podsumowań. My też chcemy przypomnieć co zdarzyło się w Parku Kulturowym w Rzucewie. Cieszymy się z ciągle wzrastającej frekwencji. Nasze wystawy odwiedziło 8150 osób. Nie liczymy spacerowiczów, turystów odwiedzających Park o każdej porze oraz osób uczestniczących w bardziej masowych imprezach jak : „Łowisko” czy Europejskie Dni Dziedzictwa. Wśród licznych spotkań i imprez przygotowanych przez pracowników Parku i archeologów z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku były min. : spotkania dla dzieci i młodzieży w czasie ferii w 2016 roku, wieczór wspomnieniowy o Władysławie Niemczyku, Dni z Archeologią, Noc Muzeów, Dni Nauki, „Łowisko”, Festyn Ekologiczny wędkarzy, Europejskie Dni Dziedzictwa. Już po raz czwarty rozgrywany był Pomorski Turniej w rzucaniu oszczepem z epoki kamienia, organizowany tradycyjnie przez Pana Andrzeja Wędzika z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. W Parku organizowane były spotkania z leśnikami, ekologami , archeologami a nawet młodymi adeptami piłki nożnej w ramach „chrztu śledzia”. Realizowana była bogata oferta dla dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego i w czasie wakacji. Poznawano min. rzucewskie zabytki, tajemnice szkieletu ludzkiego i ślady dawnych mieszkańców Gminy Puck. Teren Parku jest miejscem imprez sportowych jak np. Bieg o puchar Komendanta Policji Powiatu Puckiego. Coraz liczniej odwiedzają nas seniorzy w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W albumie przygotowanym z okazji 25 – lecia Gminy Puck znalazły się też artykuły o Parku Kulturowym. Publikacja opatrzona została bogatym materiałem fotograficznym , którzy przypominał długoletnie badania archeologiczne w Rzucewie. W artykułach podkreślono że „omawiana inwestycja /Park Kulturowy w Rzucewie/ zrealizowana została z dużym wyczuciem estetycznym, w poszanowaniu dla historycznego krajobrazu kulturowego” i „ jest najbardziej malowniczo położonym parkiem kulturowym w Polsce”.
Działalność Parku możliwa była dzięki wsparciu Samorządu Gminy Puck – Radnych, Pana Tadeusza Puszkarczuka – Wójta Gminy, Pana Jerzego Tkaczyka – Zastępcy Wójta Gminy i Pana Jana Dettlaffa– Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz pracowników Ośrodka ,Pań : Wiesławy Roszman – Selin, Marioli Parchem i Agnieszki Pietrzak oraz Pana Brunona Ceszke . W naszych imprezach brali udział twórcy i regionaliści min. : Panie – Monika Witkowska, Maria Szczygielska, Elżbieta Mirończuk oraz Panowie :Jan Drzeżdżon, Józef Roszmam , Marian Bach i Jacek Wojtukiewicz.
W czasie wszystkich spotkań i imprez mogliśmy zawsze liczyć na pomoc pracowników Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck Panów Krzysztofa Garstkowiaka i Piotra Rumanowskiego.

 

Tekst Danuta Król
Muzeum Archeologiczne w Gdansku

 

Ostatni tydzień ferii był bardzo pracowity dla pracowników Parku. Odwiedziły nas dzieci i dorośli z Mrzezina, Swarzewa, Gnieżdzewa, Żelistrzewa i Rzucewa. Gościliśmy też turystów z Górnego Śląska. Przygotowano pokazy multimedialne: o smokach i pomorskich gryfach, bałtyckich fokach, modzie pradziejowej i tajemnicach warsztatu rogacza. W czasie zajęć plastycznych dzieci starały się wyczarować z gliny postacie w pradziejowych strojach i zwierzęta żyjące w Bałtyku. W wykonanych pracach ujawniły się zdolności plastyczne i kreatywność małych twórców. Zajęcia jak zwykle kończyły się wspólnym zdjęciem min. przy postaci łowcy fok ubranego w odzież z epoki kamienia. Przy sprzyjającej pogodzie odbywały się ogniska. Zajęcia przygotowali pracownicy: Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck – panowie Piotr Rumanowski i Krzysztof Garstkowiak, Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – Danuta Król oraz Pan Józef Roszman i pracownicy ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. K.Skóry
Zapraszamy do odwiedzania wystaw i na zajęcia realizowane w Parku
Na wystawach zobaczymy zabytki archeologiczne z rzucewskiej osady, poznamy najstarszą historię gminy Puck a zimowy spacer nad Zatoką Pucka będzie zapewne będzie udany.

Okres ferii to czas zabawy i nauki dla dzieci i młodzieży. Dla odwiedzających rzucewską osadę przygotowane są zawsze interesujące prelekcje, zajęcia plastyczne i ognisko. W ostatnim tygodniu odwiedziły nas grupy dzieci z Zespołu Szkół im. Macieja Płażyńskiego z Pucka i z Klubu Kultury ze Sławutowa. Prezentacja multimedialna o bursztynie i pradziejowych ozdobach okazała się bardzo pomocna w czasie zajęć plastycznych. Z przygotowanej gliny powstawały kolie, zawieszki i naczynia na wzór tych które używali dawni mieszkańcy Pomorza. W zajęciach uczestniczyli też dorośli, opiekunowie grup i rodzice. Pobyt w Rzucewie zakończono wspólnym ogniskiem. Wszystkie wykonane przez siebie prace dzieci zabrały ze sobą.
Zajęcia i towarzyszące atrakcje przygotowali pracownicy Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck – Piotr Rumanowski i Krzysztof Garstkowiak oraz Danuta Król z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
Foto : Piotr Rumanowski OKSiT Puck

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"