Lekcje muzealne, imprezy rekreacyjne, sportowe , konferencje i promocje zabytków Nordy cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Przekłada się to na coraz większą frekwencje w Osadzie. Warto przypomnieć stałe imprezy organizowane w Parku: Noc Muzeów, Sobótka, Łowisko, Dzień Bursztynu , Europejskie Dni Dziedzictwa, Bieg o Puchar Komendanta . Dużym zainteresowaniem, jak co roku cieszyły się lekcje muzealne, warsztaty i spacery . Park to też miejsce spotkań i konferencji związanych z promocją zabytków. W marcu zorganizowano promocję książki i folderu o rzucewskich odkryciach archeologicznych a w czasie Europejskich Dni Dziedzictwa promowano min. projekty : „Wolontariat dla dziedzictwa” i „Inwentaryzacja skarbca Benedyktynek z Żarnowca”. Organizowany od lat Turniej w rzucaniu oszczepem z epoki cieszył się dużą popularnością . Informacje i prezentacje o osadzie i Parku pokazywane były min. w Gdyni, Gdańsku i Krzemionkach Opatowskich.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim Uczestnikom wydarzeń i Sympatykom Parku Kulturowego w Rzucewie.
Zapraszamy do skorzystania z oferty Parku i na spacery o każdej porze roku
Foto: P. Rumanowski, Muzeum Archeologiczne i rezerwat „Krzemionki”,D.Król

 

W czasie swojej wizyty we Włoszech, pracownik Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck – Pan Krzysztof Garstkowiak spotkał się z Profesorem Daniele Arobba – Dyrektorem Muzeum Archeologicznego w Finale ( region Liguria). Celem spotkania było nie tylko zwiedzanie wystawy ale także przekazanie Dyrektorowi publikacji i materiałów promujących zabytki Gminy Puck. Były to min. książki o szlaku cysterskim autorstwa dr Jana Dettlaffa – Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck i o puckiej Farze autorstwa Pani Danuty Dettlaff. Wśród przekazanych publikacji było też ostatnie opracowanie osady z epoki kamienia w Rzucewie pod redakcja Danuty Król , wydane przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku przy współpracy Urzędu Gminy w Pucku i OKSIT-u w Gminie Puck.
Pan Daniel Arobba jest archeobotanikiem dlatego szczególnie interesują go badania dawnego środowiska przyrodniczego, w tym też zmieniający się na przestrzeni wieków krajobraz Cypla Rzucewskiego. Muzeum mieści się w dawnym klasztorze Santa Caterina, zbudowanym w XIV wieku. Na wystawie możemy oglądać zabytki archeologiczne z regionu Liguria od epoki kamienia do czasów współczesnych. Dziękujemy Panu Krzysztofowi za promocje puckich zabytków w dalekiej Italii.

Fotografie : z zbiorów prywatnych K. Garstkowiaka,
strona internetowa Museo Archeologico Del Finale

 

W Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki trwa seminarium „Park Kulturowy w teorii i praktyce”. Podczas pierwszej części – sesji „Funkcjonowanie wybranych parków kulturowych w Polsce” – o tworzeniu, planach ochrony i istniejących już parkach kulturowych opowiadali przedstawiciele Parku Kulturowego Wietrzychowice, Osady Łowców Fok w Rzucewie oraz Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej, a także prof. Zbigniew Myczkowski. Po sesji przyszedł czas na dyskusję o utworzeniu parku kulturowego dla Krzemionek. Rozpoczął ją Artur Jedynak prezentacją „Idea Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną”. Obrady moderuje prof. Jerzy Tomasz Bąbel, a biorą z niej udział zarówno zarządcy polskich parków kulturowych i obiektów światowego dziedzictwa UNESCO, jak i przedstawiciele Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, samorządów, służb ochrony zabytków i przyrody, ekspertów w zakresie ochrony zabytków i planowania przestrzennego, Lasów Państwowych, społeczności lokalnych i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju gmin oraz inwestorów.

Przypomnijmy, że utworzenie parku kulturowego jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed miejscem wpisanym w lipcu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – Krzemionkowskim Regionem Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego.

 

Zgodnie z tradycją w pierwszy weekend września, na terenie Parku Kulturowego obchodzono Europejskie Dni Dziedzictwa. Z tej okazji przygotowano trzy wystawy: ” Rzucewo we wspomnieniach archeologa, badacza, z 1929 roku i młodej dziewczyny z Piotrkowa Trybunalskiego, przebywającej na robotach przymusowych w latach 1943 – 45″, „Inwentaryzacja Skarbca Benedyktynek w Żarnowcu” i „Wolontariat dla Domu Pomorskiego.” Przygotowane wystawy bardzo dobrze „wpisały się” w ogólnopolskie hasło Europejskich Dni Dziedzictwa „Polski Splot”. Obchody Europejskich Dni w Rzucewie otworzył Pan Jan Dettlaff – Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck. W otwarciu uczestniczył Pan Adam Styn – Przewodniczący Rady Gminy Puck i Pan Piotr Neubaer -Zastępca Wójta Gminy Puck.Powitaliśmy też Panią Iwonę Wiśniewską – córkę Pani Haliny Rychlewskiej, której listy z czasów wojny prezentowane są na wspomnieniowej wystawie o Rzucewie. Pani Danuta Dettlaff – prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka przeprowadziła panel dyskusyjny „Dziedzictwo Kulturowe”, w którym głównym tematem był „Dom Pomorski”. Dyskusje poprzedziła prezentacja Danuty Król o parku kulturowym jako jednej z form ochrony i promocji zabytków. W panelu dyskusyjnym uczestniczyła młodzież biorąca udział w projekcie „Wolontariat dla Domu Pomorskiego” realizowanego przez dr Danutę Dettlaff. Już po raz siódmy rozgrywany był Turniej w rzucaniu oszczepem przy pomocy miotacza z epoki kamienia. Każdy z uczestników otrzymał dyplom uczestnictwa, a zwycięzcy obdarowani zostali pamiątkowymi pucharami które wręczał Pan Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck. W turnieju, w kategorii dorosłych, brał udział, po raz pierwszy, min. Pan Tomasz Turulski – leśniczy z Darżlubia. W czasie warsztatów krzemieniarskich Pan Andrzej Wędzik wprowadzał zebranych w tajniki produkcji pierwszych narzędzi krzemiennych używanych przed wiekami przez dawnych mieszkańców rzucewskiej osady. Jak zawsze dopisali twórcy ludowi: Pani Elżbieta Mirończuk – hafciarka z Pucka, Pani Maria Szczygielska – malarka z Mrzezina, Pani Jolanta Krauze – malarka z Darzlubia, Pan Bogdan Lesnau – tabakiernik z Chałup, Pan Czesław Jackowski z małżonką – malarze z Rumi. Dorośli podziwiali prace twórców ludowych a dzieci rozwijały swoje zdolności manualne przy warsztacie garncarskim z Człuchowa. Panie z rzucewskiego Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały przepyszne, domowe wypieki, a Pan Leszek Tomczak częstował zebranych potrawami z ryb. W czasie dwóch dni weekendu towarzyszył nam zespół muzyczny „Bursztynki” z Mieroszyna. Rzucewski Park Kulturowy odwiedzili turyści z kraju i zagranicy oraz liczni mieszkańcy Rzucewa i powiatu puckiego. Wśród Gości byli min.: Pan Piotr Widerski – autor fotografii „domów pomorskich” prezentowanych na wystawie, Pan Florian Pieper – Radny Gminy Puck, Panie z Uniwersytetu Każdego Wieku w Gminie Puck i Pani Bożena Ożarek z Warszawy, która co roku uczestniczy w rzucewskich dniach dziedzictwa.
Przygotowane z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa wystawy można oglądać w „Chacie Kaszubskiej” na terenie Parku Kulturowego w Rzucewie.
Zapraszamy!

Foto: Piotr Rumanowski, Danuta Król

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"