W XXVI tomie Pomorania Antiqua, wydawanym przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ukazał się artykuł „Stanowiska archeologiczne w nadmorskim krajobrazie kulturowym na przykładzie Osłonina i Rzucewa” autorstwa Danuty Król. Na przykładzie osady w Osłoninie i cmentarzyska w Błądzikowie pokazano jak łatwo ulegają zniszczeniu dawne osady i cmentarzyska, po których pozostają jedynie fragmenty palenisk i pojedyncze urny. Zagrożeniem dla tych miejsc jest woda i osuwające się klify wysoczyzny morenowej. Opisano też działania podjęte przez Samorząd Gminy Puck, konserwatorów i archeologów mające na celu pokazanie i udostępnienie stanowisk archeologicznych, jak np. ekspozycja zrekonstruowanego kurhanu w Mieroszynie czy Parku Kulturowego w Rzucewie. Zabytki archeologiczne to nie zawsze wynik prowadzonych wykopalisk, niekiedy efekt przypadkowego odkrycia w czasie spaceru.
Zapraszamy zatem do lektury i spacerów wśród pięknych nadmorskich krajobrazach
Informacja o publikacji znajduje się na stronie – archeologia.pl/sklep
Zdjęcia : P. Rumanowski, D.Król

 

Utworzenie Parku zawdzięczamy Radnym i Samorządowi Gminy Puck a jego powstanie wymagało także współpracy z Nadleśnictwem Wejherowo , na którego terenie znajduje się jego część. O tej współpracy napisano w czasopiśmie wydawanym przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na gruntach należących do Lasów Państwowych postawiono min. platformę widokową często odwiedzaną przez turystów i pary nowożeńców szukających pięknych krajobrazów do wykonania sesji zdjęciowej. Warto przypomnieć że zalesiona , obecnie część Parku, do 1935 roku była pastwiskiem . Wspomina o tym w swych” Pamiętnikach” Profesor Konrad Jażdżewski uczestnik badań wykopaliskowych w Rzucewie w latach 1927 – 29, gdy ponownie przyjechał do Rzucewa „…. Wtedy było to częściowo trawiaste zbocze, pobrużdżone ścieżkami wydeptanymi przez bydło, częściowo zaś poręba leśna z dołami po wykarczowanych pniach. Nb., kiedy znalazłem się tam znów po dwóch dziesiątkach lat , bo w r. 1947, już jako młody łódzki profesor wraz ze swymi studentami, zobaczyłem, że w miejscu , w którym znajdowały się ongiś nasze wykopy , rośnie las wcale gęsty i dość wysoki. Jakżesz to uświadamia nam przepływ czasu, podobnie jak to czyni zniknięcie z powierzchni ziemi tylu bliskich i dalszych osób z naszego otoczenia, a także zatrata zupełna domów, sprzętów i układów …”

 

 

W Muzeum Archeologicznym w Gdańsku trwają prace związane z realizacją projektu „Zespół osadniczy z epoki kamienia – Rzucewo gmina Puck, stanowisko 1 – opracowanie, analizy i publikacja”. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, partnerem projektu jest Gmina Puck. Zespół naukowców analizuje min. ozdoby wykonane z bursztynu i liczne zabytki kamienne. Zatem niebawem dowiemy się jak wyglądały dawne , bursztynowe kolie i z jakich skał powstawały siekiery i topory . Wykonane analizy pozwolą poznać życie rybaków i łowców znad Zatoki Puckiej i dowiedzieć dlaczego przez ponad 4 tys. lat właśnie na Cyplu Rzucewskim zakładano obozowiska i osady.
Patronat medialny portal Kaszuby 24 

W dniu 17 listopada w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu odbyło się ,ogólnopolskie, podsumowanie Europejskich Dni Dziedzictwa w 2017 roku. Na III uroczystą Galę zostały zaproszone osoby i przedstawiciele instytucji które przygotowywały wrześniowe wydarzenia. Wśród pięciu wyróżnionych osób i instytucji z województwa pomorskiego jest Pan dr Jan Dettlaff – Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Narodowy Instytut Dziedzictwa docenił działalność Pana Dyrektora w organizowaniu corocznych Dni Dziedzictwa na terenie Parku Kulturowego w Rzucewie. Wrześniowe spotkania związane z EDD w Rzucewie zawsze odwiedzają liczni turyści i mieszkańcy powiatu puckiego. Przygotowane wystawy o nadmorskich zabytkach, turniej w rzucaniu oszczepem, pokazy twórców ludowych i występy miejscowych zespołów muzycznych są dobrą okazją do pokazania dziedzictwa kulturowego Gminy Puck i jego promocji. Wśród pozostałych wyróżnionych jest Słowiński Park Narodowy , w imieniu którego wyróżnienie odebrał Pan Tomasz Błyskosz – kierownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa oddział w Gdańsku. Wyróżnienie dla Muzeum Archeologicznego w Gdańsku odebrała jego Dyrektor Pani Ewa Trawicka. W województwie pomorskim Europejskie Dni Dziedzictwa koordynuje Pani Dorota Hryszkiewicz – Kahlau z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oddział w Gdańsku.
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy !!!
Dziękujemy Panom Tomaszowi Błyskoszowi Sławomirowi Mielnikowi za udostępnienie zdjęć

Wśród Gości odwiedzających Park Kulturowy w Rzucewie bardzo często byli mieszkańcy Warszkowa z Gminy Wejherowo. Ich udział w licznych imprezach nie był przypadkowy. Zapraszał ich Pan Krzysztof Garstkowiak – pracownik Parku i jednocześnie Sołtys wsi Osłonino w Gminie Puck. Od kilku lat mieszkańcy obu wsi współ pracują ze sobą. Warunki tej współpracy zostały zawarte w porozumieniu które zostało podpisane w dniu 11 października br. Porozumienie podpisali Sołtys wsi Warszkowo Pani Dorota Formela i Sołtys wsi Osłonino Krzysztof Garstkowiak. Współpraca obu wsi dotyczy wymiany kulturalnej, sportowej i wspólnego poznawania gmin : Pucka i Wejherowa. Jak zauważyli obecni przedstawiciele samorządu lokalnego: Pan Ryszard Stachurski – Sekretarz Gminy Wejherowo i Radni: Pan Florian Pieper z Gminy Puck i Pan Roman Stanisławczyk z Gminy Wejherowo, jest to pierwsze takie porozumienie podpisane z inicjatywy najniższego szczebla samorządu lokalnego. Inicjatywa obu Sołtysów znalazła poparcie miejscowych władz samorządowych min.: Pana Tadeusza Puszkarczuka – Wójta Gminy Puck. Pełną akceptację dla podejmowanych planów udzielił Pan Jan Dettlaff – Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck, który zarządza działalnością Klubów Kultury. Część zdań przewidzianych porozumieniem będzie realizowana w ramach działalności miejscowych Klubów Kultury, których kierowniczki – Pani Karolina Laskowska z Warszkowa i Pani Aleksandra Karsznia uczestniczyły w tej uroczystości.

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"