Wśród Gości odwiedzających Park Kulturowy w Rzucewie bardzo często byli mieszkańcy Warszkowa z Gminy Wejherowo. Ich udział w licznych imprezach nie był przypadkowy. Zapraszał ich Pan Krzysztof Garstkowiak – pracownik Parku i jednocześnie Sołtys wsi Osłonino w Gminie Puck. Od kilku lat mieszkańcy obu wsi współ pracują ze sobą. Warunki tej współpracy zostały zawarte w porozumieniu które zostało podpisane w dniu 11 października br. Porozumienie podpisali Sołtys wsi Warszkowo Pani Dorota Formela i Sołtys wsi Osłonino Krzysztof Garstkowiak. Współpraca obu wsi dotyczy wymiany kulturalnej, sportowej i wspólnego poznawania gmin : Pucka i Wejherowa. Jak zauważyli obecni przedstawiciele samorządu lokalnego: Pan Ryszard Stachurski – Sekretarz Gminy Wejherowo i Radni: Pan Florian Pieper z Gminy Puck i Pan Roman Stanisławczyk z Gminy Wejherowo, jest to pierwsze takie porozumienie podpisane z inicjatywy najniższego szczebla samorządu lokalnego. Inicjatywa obu Sołtysów znalazła poparcie miejscowych władz samorządowych min.: Pana Tadeusza Puszkarczuka – Wójta Gminy Puck. Pełną akceptację dla podejmowanych planów udzielił Pan Jan Dettlaff – Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck, który zarządza działalnością Klubów Kultury. Część zdań przewidzianych porozumieniem będzie realizowana w ramach działalności miejscowych Klubów Kultury, których kierowniczki – Pani Karolina Laskowska z Warszkowa i Pani Aleksandra Karsznia uczestniczyły w tej uroczystości.

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"