Utworzenie Parku zawdzięczamy Radnym i Samorządowi Gminy Puck a jego powstanie wymagało także współpracy z Nadleśnictwem Wejherowo , na którego terenie znajduje się jego część. O tej współpracy napisano w czasopiśmie wydawanym przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na gruntach należących do Lasów Państwowych postawiono min. platformę widokową często odwiedzaną przez turystów i pary nowożeńców szukających pięknych krajobrazów do wykonania sesji zdjęciowej. Warto przypomnieć że zalesiona , obecnie część Parku, do 1935 roku była pastwiskiem . Wspomina o tym w swych” Pamiętnikach” Profesor Konrad Jażdżewski uczestnik badań wykopaliskowych w Rzucewie w latach 1927 – 29, gdy ponownie przyjechał do Rzucewa „…. Wtedy było to częściowo trawiaste zbocze, pobrużdżone ścieżkami wydeptanymi przez bydło, częściowo zaś poręba leśna z dołami po wykarczowanych pniach. Nb., kiedy znalazłem się tam znów po dwóch dziesiątkach lat , bo w r. 1947, już jako młody łódzki profesor wraz ze swymi studentami, zobaczyłem, że w miejscu , w którym znajdowały się ongiś nasze wykopy , rośnie las wcale gęsty i dość wysoki. Jakżesz to uświadamia nam przepływ czasu, podobnie jak to czyni zniknięcie z powierzchni ziemi tylu bliskich i dalszych osób z naszego otoczenia, a także zatrata zupełna domów, sprzętów i układów …”

 

 

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"