Do sukcesów Samorządu Gminy Puck należy powołanie ,w 2008 roku, Uchwałą Rady Gminy „ Parku Kulturowego – Osada Łowców Fok w Rzucewie Gmina Puck”. Park powołano na terenie Cypla Rzucewskiego który położony jest na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000 oraz wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego, jako jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych regionu nadbałtyckiego. Powołanie Parku poprzedziły wieloletnie badania wykopaliskowe, w których uczestniczyli mieszkańcy Rzucewa i pobliskich wsi. Utworzenie Parku przewidywał uchwalony w 2007 roku Plan Zagospodarowania Przestrzennego ( Osłonino część północna). W 2008 roku została opracowana koncepcja zagospodarowania Parku Kulturowego w Rzucewie autorstwa Danuty Król i Teresy Iżewskiej a w 2009 roku opracowana została dokumentacja projektowa budowy Parku przygotowana przez firmę „Atrio „. Celem powołania Parku była ochrona wartości kulturowych, archeologicznych i walorów krajobrazowych. Park został otwarty 2013 roku. Dziś jest on przestrzenią publiczną licznie odwiedzaną przez turystów i mieszkańców. Spacer po ścieżce edukacyjnej przy której zlokalizowane zostały rekonstrukcje archeologiczne i wystawy o historii i odkryciach rzucewskich prezentowane w „Chacie Kaszubskiej” stanowią ważną ofertę edukacyjną na terenie północnych Kaszub. Rekonstrukcje : półziemianki i chaty słupowej powstały w miejscu dawnych odkryć archeologicznych, „Chata Kaszubska” powstała w miejscu dawnego budynku mieszkalnego i gospodarczego. Na terenie Parku podziwiać można rzeźby wykonane, w 2013 roku, przez twórców ludowych z terenu powiatu puckiego, pomysłodawcą pleneru był Pan Wojciech Weserling z Żelistrzewa.
Załączone fotografie mają przypomnieć jak wyglądał teren Cypla Rzucewskiego przed budową Parku Kulturowego, jak budowano rekonstrukcje archeologiczne, jak powstawały pierwsze rzeźby które do dziś można podziwiać na terenie Parku. Budowa Parku wymagała wielu uzgodnień i współpracy Samorządu Gminy Puck z konserwatorami, archeologami, architektami, leśnikami i ekipą budowlaną. Obecnie Park Kulturowy w Rzucewie jest wizytówką kulturową Gminy Puck i przykładem jak racjonalnie można dbać o dziedzictwo kulturowe swojego terenu.
Z okazji 30 – lecia utworzenia samodzielnej Gminy Puck życzymy Samorządowi Gminy Puck dalszych sukcesów. Słowa podziękowania za wiele lat współpracy i pomoc w czasie moich wieloletnich badań wykopaliskowych kieruję do Radnych Gminy Puck oraz Pana Tadeusza Puszkarczuka – Wójta Gminy Puck i Pana Jerzego Tkaczyka – I Zastępcy Wójta Gminy Puck którzy przez ponad 30 lat uczestniczyli w działaniach archeologicznych podejmowanych na terenie Gminy Puck.
Z poważaniem
Danuta Król – archeolog
Foto. I. Nazaruk i D. Król

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"