W ramach Gminnego Festiwalu Nauki Park Kulturowy w Rzucewie odwiedzili liczni studenci, młodzież, dzieci i indywidualni turyści. Okazało się że na naukę nigdy nie jest za późno. Najliczniejszą grupę stanowili studenci Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pilnie wysłuchano wykładu o grobach i kurhanach na Ziemi Puckiej, uczestniczono w warsztatach archeologicznych i próbowano swoich sił w rzucaniu oszczepem z epoki kamienia. Jak powiedziała nam Pani Teresa Malinowska – Przewodnicząca Rady Uczelni WUTW YMCA przyjazd do Rzucewa związany był z planowanym zakończeniem roku akademickiego. Swoich wejherowskich studentów odwiedził Pan Arkadiusz Kraszkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa. O studentów zadbały też Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rzucewa , które przygotowały domowe wypieki. Podkreślić należy że oferta Parku Kulturowego skierowana do różnych grup wiekowych staje się coraz bardziej popularna co przekłada się na wzrastającą , z roku na rok, frekwencje w osadzie.
Gminny Festiwal Nauki przygotowali pracowniczy Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck: Krzysztof Garstkowiak i Piotr Rumanowski oraz Danuta Król z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i Stowarzyszenia naukowego Archeologów Polskich oddział Gdańsk.

 

 

Kto z nas wierzy w czarnego kota czy czerwoną wstążkę przywiązaną do wózka .Dlaczego do trumny zmarłego wkładano sieci , kto to był łopi czyli upiór i gdzie odbywały się procesy czarownic ,o tym mogliśmy usłyszeć w czasie wykładu Pani dr hab. Anny Kwaśniewskiej z Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Wierzenia i procesy czarownic na Pomorzu i Kaszubach” . Dowiedzieliśmy się też o zanikającym na Kaszubach zwyczaju tzw. pustej nocy czyli czuwaniu przy trumnie zmarłego. Wykład był dobrą okazją do refleksji , czy jeszcze dziś kierujemy się przesądami. Chyba tak , bo kto nie przystaje kiedy drogę przebiegnie mu przysłowiowy czarny kot. Po wykładzie była dyskusja w której uczestniczyli licznie zgromadzeni Goście . Gościliśmy min. : Panie z Uniwersytetu Każdego Wieku w Gminie Puck, Panie z rzucewskiego Koła Gospodyń Wiejskich, Pana Tadeusza Puszkarczuka – Wójta Gminy Puck, Pana Piotra Widerskiego – autora wielu przepięknych zdjęć gminy Puck.
Wszystkim którzy odwiedzili rzucewską osadę w Noc Muzeów serdecznie dziękujemy

Badania wykopaliskowe na osadzie łowców fok w Rzucewie w gminie Puck zawsze prowadzone były przy współpracy z Nadleśnictwem Wejherowo. Część tego stanowiska archeologicznego położona jest na terenie zarządzanym przez wspomniane nadleśnictwo. W czasie ostatnich prac terenowych także towarzyszył nam przedstawiciel Nadleśnictwa Pan Marcin Dudkiewicz. Prace prowadzone były w otoczeniu dawnej osady. Ich wyniki mają pomóc w ustaleniu jak wyglądał dawny krajobraz osady. Porównamy też obecny krajobraz , z tym w którym pracowali archeolodzy w okresie międzywojennym. W lat 1927 – 29 wykop archeologiczny zlokalizowany był na terenie pastwiska które w 1935 roku zostało zalesione . Opracowaniem wyników zajmują się obecnie geografowie z Uniwersytetu Gdańskiego Panowie Piotr Woźniak i Damian Moskalewicz. Prace prowadzone są przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ” Zespół osadniczy z epoki kamienia w Rzucewie gmina Puck stan. 1”. Partnerami projektu są Urząd Gminy w Pucku i Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck.

 

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"