Letnia oferta rzucewskiego parku kulturowego skierowana była do mieszkańców gminy i powiatu puckiego i przybywających licznie turystów. Były to imprezy rekreacyjne (Sobótka Gminna, Łowisko), rekreacyjno – edukacyjne („Dzień Bursztynu”, Festyn Leśny, Europejskie Dni Dziedzictwa), warsztaty archeologiczne. Wiele osób uczestniczyło też w działaniach promocyjnych związanych z realizowanym, przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, projektem uatrakcyjnienia ścieżki edukacyjnej w Parku Kulturowym. Były to prelekcje, spacery edukacyjne i przygotowywanie materiałów o życiu w dawnej osadzie łowców i rybaków. Ważnym działaniem była promocja Parku Kulturowego w Krzemionkach Opatowskich – miejscu pradziejowych kopalni krzemienia pasiastego. Oferta parku skierowana była i jest kierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych (np. Uniwersytety III wieku, osób z domów dziennego pobytu). Teren Parku to przestrzeń publiczna z której korzystać można o każdej porze dnia i roku. Do Rzucewa przybywa się dla ciszy i spokoju, zobaczenia niezniszczonych jeszcze krajobrazów nadmorskich i poznania historii regionu nadmorskiego. Załączone fotografie mają przypomnieć i pokazać jak ważnym miejsce na kulturowej mapie Północnych Kaszub jest Cypel Rzucewski z jego historią i magicznym krajobrazem.

Danuta Król – archeolog

 

 

 

Po raz 30 – ty obchodzono w Polsce Europejskie Dni Dziedzictwa , temat tegorocznych dni to „Połączeni dziedzictwem”. Z tej okazji w Parku Kulturowym w Rzucewie przygotowano wystawę planszową pt.” Rzucewo .Od osady z epoki kamienia do Parku Kulturowego Osada Łowców Fok w Rzucewie czyli o integracji i tożsamości regionalnej na przykładzie dziedzictwa archeologicznego Gminy Puck”. Dziedzictwo kulturowe jest podstawą budowania tożsamości i integracji społeczności lokalnych . Jednym z jego elementów jest przeszłość danego regionu. W długoletnich badania archeologicznych prowadzonych na terenie Rzucewa uczestniczyło wielu mieszkańców Rzucewa i gminy Puck. Była to nie tylko praca na tzw. „ wykopie „ ale przygotowanie pierwszych wystaw na których pokazywane były „świeżo „ wydobyte zabytki . To z uczestnikami tych badań organizowaliśmy pierwsze Europejskie Dni Dziedzictwa , montowaliśmy pierwsze tablice informujące o historii prac archeologicznych a na” wykopach” witaliśmy przedstawicieli Samorządu Gminy Puck i czołowych europejskich archeologów. To w efekcie badań archeologicznych i dzięki Samorządowi Gminy Puck powstał Park Kulturowy – Osada Łowców Fok w Rzucewie. Jedyny taki nad Bałtykiem. Prezentowana wystawa ma przypomnieć uczestników rzucewskich wykopalisk i nie uświadamianej wówczas wspólnoty skupionej wokół wartości jaką było – odkrywanie historii Rzucewa. W Europejskich Dniach Dziedzictwa jak co roku uczestniczyli twórcy ludowi i panie z rzucewskiego Koła Gospodyń Wiejskich. Po raz dziewiąty rozgrywany był Pomorski Turniej w rzucaniu oszczepem przy pomocy miotacza. Uczestników turnieju ,Pan Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck, uhonorował pamiątkowymi dyplomami a zwycięzcy otrzymali puchary. W dwudniowych obchodach uczestniczyło wielu mieszkańców gminy Puck, w tym Pan Florian Pieper – radny Gminy Puck, wielu turystów i rowerzystów korzystających z pobliskiej ścieżki rowerowej. Jak co roku Europejskie Dni w Rzucewie przygotowali pracownicy Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck – pan Jan Dettlaff – dyrektor i Wiesława Roszman – Selin, Piotr Rumanowski oraz Danuta Król i Andrzej Wędzik -archeolodzy. Dzisiejszy Park Kulturowy w Rzucewie to wizytówka Gminy Puck, to miejsce spotkań, warsztatów i festynów. Przestrzeń publiczna dostępna dla wszystkich. Dzisiejszy Park Kulturowy w Rzucewie jest odpowiedzią na pytanie , czy warto chronić nasze wspólne dziedzictwo, które buduje naszą regionalną tożsamość, pokazując jednocześnie nasze europejskie korzeni.
Zapraszamy do Parku Kulturowego i „Chaty Kaszubskiej” w której prezentowane są wystawy:
„Pradzieje Gminy Puck”, „Rzucewo w epoce kamienia „ i wystawa planszowa przygotowana z okazji tegorocznych Dni Dziedzictwa.

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"