W dniu 17 listopada w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu odbyło się ,ogólnopolskie, podsumowanie Europejskich Dni Dziedzictwa w 2017 roku. Na III uroczystą Galę zostały zaproszone osoby i przedstawiciele instytucji które przygotowywały wrześniowe wydarzenia. Wśród pięciu wyróżnionych osób i instytucji z województwa pomorskiego jest Pan dr Jan Dettlaff – Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Narodowy Instytut Dziedzictwa docenił działalność Pana Dyrektora w organizowaniu corocznych Dni Dziedzictwa na terenie Parku Kulturowego w Rzucewie. Wrześniowe spotkania związane z EDD w Rzucewie zawsze odwiedzają liczni turyści i mieszkańcy powiatu puckiego. Przygotowane wystawy o nadmorskich zabytkach, turniej w rzucaniu oszczepem, pokazy twórców ludowych i występy miejscowych zespołów muzycznych są dobrą okazją do pokazania dziedzictwa kulturowego Gminy Puck i jego promocji. Wśród pozostałych wyróżnionych jest Słowiński Park Narodowy , w imieniu którego wyróżnienie odebrał Pan Tomasz Błyskosz – kierownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa oddział w Gdańsku. Wyróżnienie dla Muzeum Archeologicznego w Gdańsku odebrała jego Dyrektor Pani Ewa Trawicka. W województwie pomorskim Europejskie Dni Dziedzictwa koordynuje Pani Dorota Hryszkiewicz – Kahlau z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oddział w Gdańsku.
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy !!!
Dziękujemy Panom Tomaszowi Błyskoszowi Sławomirowi Mielnikowi za udostępnienie zdjęć

Wśród Gości odwiedzających Park Kulturowy w Rzucewie bardzo często byli mieszkańcy Warszkowa z Gminy Wejherowo. Ich udział w licznych imprezach nie był przypadkowy. Zapraszał ich Pan Krzysztof Garstkowiak – pracownik Parku i jednocześnie Sołtys wsi Osłonino w Gminie Puck. Od kilku lat mieszkańcy obu wsi współ pracują ze sobą. Warunki tej współpracy zostały zawarte w porozumieniu które zostało podpisane w dniu 11 października br. Porozumienie podpisali Sołtys wsi Warszkowo Pani Dorota Formela i Sołtys wsi Osłonino Krzysztof Garstkowiak. Współpraca obu wsi dotyczy wymiany kulturalnej, sportowej i wspólnego poznawania gmin : Pucka i Wejherowa. Jak zauważyli obecni przedstawiciele samorządu lokalnego: Pan Ryszard Stachurski – Sekretarz Gminy Wejherowo i Radni: Pan Florian Pieper z Gminy Puck i Pan Roman Stanisławczyk z Gminy Wejherowo, jest to pierwsze takie porozumienie podpisane z inicjatywy najniższego szczebla samorządu lokalnego. Inicjatywa obu Sołtysów znalazła poparcie miejscowych władz samorządowych min.: Pana Tadeusza Puszkarczuka – Wójta Gminy Puck. Pełną akceptację dla podejmowanych planów udzielił Pan Jan Dettlaff – Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck, który zarządza działalnością Klubów Kultury. Część zdań przewidzianych porozumieniem będzie realizowana w ramach działalności miejscowych Klubów Kultury, których kierowniczki – Pani Karolina Laskowska z Warszkowa i Pani Aleksandra Karsznia uczestniczyły w tej uroczystości.

Jak co roku na terenie osady z epoki kamienia w Rzucewie, gmina Puck obchodzone były Europejskie Dni Dziedzictwa. Otwarła je uroczyście Pani Anna Pomieczyńska – Przewodnicząca Rady Gminy Puck. Przybyłym Gościom zaprezentowano wystawę „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu – zabytki i przyroda Nordowych Kaszub”. Na planszach znalazły się widoki stanowisk archeologicznych odkryte przy klifach Zatoki Puckiej i w nadmorskich lasach . Pokazano dzieła dawnych budowniczych, rzemieślników i artystów czyli kościoły położone na Szlaku Cysterskim północnych Kaszub wraz z ich wyposażeniem. Dopełnieniem wystawy o Nordowych Kaszubach był występ chóru „ Bursztynki „ , którego uczestnicy wystąpili w pięknych kaszubskich strojach ludowych. Dużym zainteresowaniem cieszył się Pomorski Turniej w rzucaniu oszczepem przy pomocy miotacz z epoki kamienia, rozgrywany w Rzucewie już po raz piąty. Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach: dzieci i młodzież oraz dorośli i starsza młodzież. Każdy z uczestników otrzymał Dyplom a zwycięzcy zostali uhonorowani zostali pamiątkowymi pucharami. Wręczali je Pan dr Jan Dettlaff – Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck i Pan Andrzej Wędzik z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, jednocześnie pomysłodawca turnieju. Liczni Goście odwiedzali wystawy stale ,prezentowane w” Chacie kaszubskiej”: „Rzucewo w epoce kamienia”, „Pradzieje Gminy Puck” i „Rzucewo w dawnej fotografii” oraz podziwiali rekonstrukcje archeologiczne zlokalizowane na terenie Parku Kulturowego. Swoje prace przedstawili też twórcy ludowi z północnych Kaszub : Pani Krystyna Mirończuk – hafciarka, Panie Monika Witkowska i Maria Szczygielska , Jadwiga i Czesław Jackowscy, Jolanta Krause – malarki i malarz , Panowie Józef Roszman i Henryk Lesnau – twórcy tabakierek, Panowie Marian Bach i Wojciech Weserling -rzeźbiarze . Pan Jacek Wojtukiewicz – zielarz i fitoterapeuta udzielał rad i przypominał o zaletach ziół. Przy stoisku Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Rzucewa i Osłonina można było zaopatrzyć się w przepyszne wypieki i bigos prosto z wojskowej, polowej kuchni. Park Kulturowy w Rzucewie odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych i znawcy zabytków w tym : Pani Anna Pomieczyńska – Przewodnicząca Rady Gminy Puck, Pan Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck, Pan Florian Piepier – Radny Gminy Puck, Pani Renata Wierzchołowska – przedstawicielka Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Pan Tomasz Błyskosz – kierownik gdańskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Oferta edukacyjna i rekreacyjna przygotowana została dla różnych kategorii wiekowych . Wśród odwiedzających były osoby i rodziny od lat uczestniczące w Europejskich Dniach Dziedzictwa w Rzucewie min. Pani Bożena Owczarek z Warszawy i Rodzina Państwa Miotke z Rumi. W czasie trwania dni europejskich przeprowadzono warsztaty archeologiczne połączone z wykładem „Dziedzictwo archeologiczne kaszubskiej Nordy” , który stanowił część programu „ Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy 2017” realizowany przez Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka. W ramach tego programu przygotowano wystawę fotograficzną „ Dom Pomorski” której autorem jest Robert Mach – uczeń gimnazjum i uczestnik „ Wolontariatu dla zabytków „ w 2016 roku.
Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa w Rzucewie przygotowali : Danuta Król i Andrzej Wędzik z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, dr Jan Dettlaff , Krzysztof Garstkowiak i Piotr Rumanowski z Ośrodka Kultury Sportu i Turystki w Gminie Puck, dr Danuta Dettlaff – prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka.
Wszystkim naszym Gościom którzy chcieli wspólnie z nami uczestniczyć w rzucewskich Dniach Dziedzictwa serdecznie dziękujemy za przybycie i udział.
Tekst Danuta Król

W ostatnią niedzielę w osadzie łowców fok odbył się festyn ekologiczno – sportowy zorganizowany przez Koło Wędkarskie Nr 68 Belona z Pucka. Zawody wędkarskie odbyły się w pobliskim stawie. Na terenie osady przygotowano liczne konkursy dla dzieci i dorosłych. W festynie brali udział członkowie Koła, liczni turyści i mieszkańcy Gminy Puck. Uczestnicy zawodów i konkursów otrzymali z rąk Pana Józefa Gruchały dyplomy i atrakcyjne nagrody. Panie z rzucewskiego Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały żurek i smaczne domowe wypieki. Festyn zakończono ogniskiem przygotowanym przez Pana Krzysia Garstkowiaka z Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Festyn dofinansowany został przez Wójta Gminy Puck Pana Tadeusza Puszkarczuka.

 

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"