Badania wykopaliskowe na osadzie łowców fok w Rzucewie w gminie Puck zawsze prowadzone były przy współpracy z Nadleśnictwem Wejherowo. Część tego stanowiska archeologicznego położona jest na terenie zarządzanym przez wspomniane nadleśnictwo. W czasie ostatnich prac terenowych także towarzyszył nam przedstawiciel Nadleśnictwa Pan Marcin Dudkiewicz. Prace prowadzone były w otoczeniu dawnej osady. Ich wyniki mają pomóc w ustaleniu jak wyglądał dawny krajobraz osady. Porównamy też obecny krajobraz , z tym w którym pracowali archeolodzy w okresie międzywojennym. W lat 1927 – 29 wykop archeologiczny zlokalizowany był na terenie pastwiska które w 1935 roku zostało zalesione . Opracowaniem wyników zajmują się obecnie geografowie z Uniwersytetu Gdańskiego Panowie Piotr Woźniak i Damian Moskalewicz. Prace prowadzone są przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ” Zespół osadniczy z epoki kamienia w Rzucewie gmina Puck stan. 1”. Partnerami projektu są Urząd Gminy w Pucku i Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck.

 

W roku 2018 obchodzona jest rocznica 100 – lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego z tej okazji a także dla uczczenia Dnia Geografa Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowali wycieczkę „Brzegiem Zatoki Puckiej. Na trasie Mrzezino – Puck znajdują się miejsca szczególnie ważne dla badań geograficznych są to min. klif osłoniński, Cypel Rzucewki, klif błądzikowski i pucki. Uczestnicy zwiedzili też zamek w Rzucewie. Na dłużej zatrzymali się w Parku Kulturowym w którym wysłuchali wykładu o historii i pracach archeologicznych tego miejsca. Wszyscy zastanawiali się dlaczego to właśnie na Cyplu Rzucewskim już od V tys. osiedlili się pierwsi rybacy i łowcy a w następnych wiekach także chętnie wybierano to miejsce dla swoich osad. Wiele słów uznania skierowanych było do władz samorządowych Gminy Puck za zagospodarowanie Parku i do Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck za zarządzanie Parkiem. Spotkanie zakończyło się tradycyjnym ogniskiem , po którym wyruszono w kierunku Pucka.

Z okazji Dnia Geografa życzymy wszystkim badaczom nadmorskich krajobrazów dalszych naukowych sukcesów.

 

To przepiękne miejsce, położone nad Zatoka Pucką, w pobliżu wsi Osłonino. W słonych łąkach rezerwatu spotkać można rzadkie gatunki roślin i ptaków jak : pliszkę żółtą czy sowę błotną. Od kilku lat , zawsze w kwietniu odbywa się sprzątanie rezerwatu. Organizatorami tej akcji jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wraz z kierownikiem Rezerwatu Panem Florianem Kowalczukiem i Sołtysem Osłonina Krzysztofem Garstkowiakiem. Akcję te wspiera zawsze Urząd Gminy w Pucku i Wójt Gminy Pan Tadeusz Puszkarczuk. W ostatnim sprzątaniu udział brali wolontariusze z Rzucewa, Osłonina, Sopotu, Gdyni, Gdańska, Lęborka , Wrocławia i Rewy. Pracowało 60 wolontariuszy, którzy zebrali odpady do 100 dużych worków . Worki transportowano kutrem, z terenu Beki do pomostu w Osłoninie. Transport wodny i lądowy zapewnili : Pan Joachim Długi – rybak z Rewy i Pan Tadeusz Wresse z Osłonina. Dodatkowo zebrano śmieci znajdujące przy zabytkowej Aleji Lipowej. Akcję jak zwykle zakończono przy ognisku w Parku Kulturowym w Rzucewie .
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy i do zobaczenia za rok.
Fotografie: ze zbiorów K. Garstkowiaka,
Publikacja : 20 – lecie Samorządu Gmina Puck red. J. P. Dettlaff

 

Trudno sobie wyobrazić życie człowieka bez zwykłego kamienia obecnie i dawniej. Wyraził to pięknie wierszu „O polnym kamieniu” Stanisław Okoń – kaszubski poeta z Wierzchucina „…..Ja jestem sługą dla ludzi, bo żarna ze mnie zrobili, biorą innych bratów i robią mogiły …. .Ja służę ludziom i w domach, ja służę każdemu stanu, we fundamentach, okiennych ramach, ja służę słudze i panu…” .
Narzędzia kamienne używane przez dawnych mieszkańców rzucewskiej osady są przedmiotem badań archeologów i geologów. W ramach realizowanego projektu „Zespół osadniczy z epoki kamienia – Rzucewo, gmina Puck, stanowisko 1 – opracowanie, analizy i publikacja” współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego , geolodzy : dr hab. Piotr Czubla i dr Piotr Woźniak szczegółowo badali znalezione kamienie. Przedmiotem badań były min. duże głazy narzutowe znajdowane w pracowni kamieniarskiej pochodzącej z epoki kamienia. Wykorzystywano je jako płyty szlifierskie, na których nadawno ostateczny kształt siekierom. Badania odpowiedzą też na pytanie skąd i dlaczego transportowano do osady głazy, znajdowane w pobliżu dawnych chat słupowych. Większość kamiennych siekier i toporów została wykonana z dostępnych miejscowych surowców, takich jak : piaskowce, gnejsy czy diabazy. Szczegółowa analiza narzędzi kamiennych przedstawiona zostanie w planowanej publikacji którą przygotowuje Muzeum Archeologiczne w Gdańsku wraz z partnerami projektu Urzędem Gminy w Pucku i Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.

 

Wśród  naczyń glinianych i ich bardzo licznych fragmentów  znajduje się mała  amfora.  Należy do mniejszych naczyń używanych w rzucewskiej osadzie. Wysokość amfory wynosi 13 cm, średnica wylewu 9 cm a średnica dna 8,5 cm. Znaleziona  została w jednym z domów słupowych , pochodzącym z połowy III tys. Przed prezentacją w muzealnej gablocie , jako zabytku miesiąca ,wymagała zabiegów konserwatorskich . Nie zawsze udaje się  określić funkcje pradziejowych naczyń glinianych. Pozostaje nadal tajemnicą do czego służyła rzucewska amfora , czy używano jej jako kubka do picia czy  zgotowywano w niej jakieś potrawy.

Gliniana  amfora z Rzucewa – zabytek miesiąca

Wśród  naczyń glinianych i ich bardzo licznych fragmentów  znajduje się mała  amfora.  Należy do mniejszych naczyń używanych w rzucewskiej osadzie. Wysokość amfory wynosi 13 cm, średnica wylewu 9 cm a średnica dna 8,5 cm. Znaleziona  została w jednym z domów słupowych , pochodzącym z połowy III tys. Przed prezentacją w muzealnej gablocie , jako zabytku miesiąca ,wymagała zabiegów konserwatorskich . Nie zawsze udaje się  określić funkcje pradziejowych naczyń glinianych. Pozostaje nadal tajemnicą do czego służyła rzucewska amfora , czy używano jej jako kubka do picia czy  zgotowywano w niej jakieś potrawy.

 

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"