Planowana 16 maja Noc Muzeów, podobnie jak w innych muzeach, nie odbędzie się. W czasie poprzednich spotkań z tej okazji mogliśmy posłuchać opowieści o: dawnych mieszkańcach Rzucewa, o Szlaku Cysterskim i kościołach na Ziemi Puckiej, procesach czarownic na północnych Kaszubach i wojownikach sprzed 2 tysięcy lat.
W tegorocznej edycji chcieliśmy opowiedzieć „o tajemnicach rzucewskich garnków” czyli jak je robiono i ozdabiano, jak wyglądały pierwsze naczynia i co w nich przechowywano. Pierwsze naczynia z rzucewskiej osady pochodzą z połowy IV tys. p.n.e.. Do ich wyrobu używano gliny z dodatkiem potłuczonych kamieni lub pociętej trawy. Małe naczynia wyrabiano z jednego kawałka gliny, większe formowano sklejając z sobą wałki lub taśmy. Powierzchnie naczyń starannie wygładzano. Pierwsze naczynia miały ostro zakończone dna, stały one w paleniskach do czasu kiedy całkowicie nie popękały. Naczynia z późniejszego okresu miały różne formy i wielkości. Formy, małe, półkoliste lub w kształcie rynienki używano jako lampki w których spalano tłuszcz foczy. Powierzchnie naczyń są bogato zdobione przy pomocy: odcisków sznura, ptasiego piórka lub linii rytych. Na listwach plastycznych naklejanych na powierzchnie naczyń widoczne są nieraz odciski linii papilarnych dawnych garncarzy. Na powierzchniach odkrywamy niekiedy odciski traw i chwastów rosnących w pobliżu dawnej osady. Jak trudno jest wykonać kopie dawnych naczyń, przekonują się uczestnicy warsztatów garncarskich organizowanych w Parku Kulturowym w Rzucewie. Badania glinianych rzucewskich garnków jeszcze trwają. Nie wiemy jakie potrawy w nich gotowano. Mieszkańcy osady jedli to co upolowali, wyhodowali, złowili lub zebrali w pobliskich lasach. Badając ślady lipidów czyli tłuszczy, które mogą przetrwać w ściankach naczyń tysiące lat, można było ustalić jaka była pierwotna zawartość niektórych garnków. W misach znaleziono woski roślinne pochodzące z liści lub owoców, w innych rozpoznano tłuszcze zwierząt wód słonych czyli fok lub morświnów.

W związku z tym że w czasie „majówki” budynek muzeum Chata Kaszubska będzie jeszcze zamknięta, zapraszamy do odwiedzenia obiektów na ścieżce edukacyjnej usytuowanej wokół muzeum. Dla ułatwienia spacerów po Parku udostępniamy mapę wraz z krótkim opisem historii Cypla Rzucewskiego i przypomnieniem prowadzonych tam wykopalisk. Materiały pochodzą z folderu o Parku Kulturowym w Rzucewie, wydanego w 2019 roku przez Ośrodek Kultury Sportu i Turystki w Gminie Puck.

 

W rzucewskim parku kulturowym podobnie jak we wszystkich placówkach muzealnych i kulturalnych brak Gości. Przypominamy zatem nasze wspólne spotkania i imprezy z mieszkańcami Rzucewa i licznie odwiedzającymi nas turystami . Zapraszamy w bardziej przyjaznym dla nas Wszystkich czasie .
Bardzo dziękujemy Panu Piotrowi Kropidłowskiemu z portalu Kaszuby 24 za udostępnienie fragmentu wywiadu z Panem Piotrem Błyskoszem – dyrektorem oddziału gdańskiego Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Foto.
D.Król
P.Rumanowski

 

W dniu 18 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków , jego celem jest pokazanie miejscowych zabytków, historii ich powstania i roli jaką pełnią one w lokalnych społecznościach. Na terenie gminy Puck jest wiele zabytków architektury, stanowisk archeologicznych i nielicznie zachowane krajobrazy kulturowe. Do ważnych miejsc zaliczany jest Park Kulturowy w Rzucewie, który powstał na terenie osady z epoki kamienia i dawnej wsi rybacko- folwarcznej zwanej w XVIII wieku Kruszwicą. Jedną z form działalności Parku jest edukacja realizowana min. poprzez lekcje muzealne z dziećmi i młodzieżą , warsztaty archeologiczne, spotkania z seniorami w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku , konferencje. Ważnym elementem są wystawy stałe i tymczasowe prezentowane w „Chacie Kaszubskiej”. Pokazują one odkrycia archeologiczne i dziedzictwo kulturowe z terenu Rzucewa, gminy i powiatu puckiego. Park jest też miejscem spotkań z mieszkańcami i turystami odwiedzającymi Kaszuby Północne , w ramach imprez rekreacyjnych i edukacyjnych jak : Noc Muzeów, Sobótka, Łowisko, Dzień Bursztynu, Europejskie Dni Dziedzictwa. Wartością ” dodaną” jest zachowany krajobraz kulturowy i ścieżka archeologiczna wytyczona na terenie Parku . W Dniu Ochrony Zabytków pokazywane są przykłady zarządzania dziedzictwem kulturowym. Park Kulturowy w Rzucewie jest dobrym przykładem racjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym a poprzez właściwą ochronę wartości zabytkowych i krajobrazowych miejsca, wpisał się na trwale w krajobraz kulturowy regionu bałtyckiego.
Foto:
P.Kropidłowski,
P.Rumanowski
J.Freza
D.Król

Wiele instytucji kultury przechodzi obecnie na prezentacje swojej działalności w internecie. Korzystając z tej formy przekazu przypominamy wystawę planszową o zabytkach archeologicznych odkrytych w puckich wsiach. Była ona prezentowana w 2014 roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Parku Kulturowym w Rzucewie.

Zapraszamy do oglądania.

 

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"