Od 4 maja, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych, można zwiedzać wystawy w Chacie Kaszubskiej na terenie Parku. Aktualnie prezentowane są cztery wystawy takie jak:„Rzucewo w epoce kamienia”, „Pradzieje Gminy Puck”, Rybacy znad Zatoki Puckiej„ – wystawa ze zbiorów Pana Krzysztofa Garstkowiaka z Osłonina i „Jan Żurek – człowiek, archeolog, nauczyciel – w 65 – tą rocznicę wydania pracy o rzucewskich odkryciach” – wystawa przygotowana ze zbiorów Doroty i Marka Seyda. Na wystawach możemy zobaczyć co pozostało po najstarszych mieszkańcach rzucewskiej osady, dowiedzieć się jak wyglądały dawne osady i cmentarzyska odkrywane na terenie gminy Puck, zobaczyć narzędzia i sprzęty używane przez dawnych rybaków oraz poznać postać Jana Żurka – archeologa, którego praca magisterska o rzucewskich odkryciach „ związała go z Rzucewem” już w okresie międzywojennym. Park Kulturowy to też muzeum na wolnym powietrzu z rekonstrukcjami archeologicznymi. Przy każdej z rekonstrukcji znajdują się tablice informacyjne.
Zapraszamy zatem do poznania najstarszej historii i ludzi którzy kiedyś żyli i pracowali nad Zatoką Pucką
Wystawy dostępne są od wtorku do niedzieli w godzinach 10 – 16.
Park to doskonały teren do spacerów i wycieczek rowerowych dla których przygotowana została ścieżka rowerowa wytyczona przy brzegu zatoki.
Zapraszamy
OKSiT w Gminie Puck
Tekst: D.Król

W czasie długiego majowego weekendu zapraszamy do dawnej osady łowców fok, przy wyznaczonej ścieżce archeologicznej można zobaczyć min. zrekonstruowany dom słupowy, półziemiankę grób i pracownie obróbki siekier kamiennych.. Z platformy widokowej możemy podziwiać zachowany nadmorski krajobraz. Teren Cypla Rzucewskiego i Parku Kulturowego to doskonale miejsce na rodzinne spacery i wycieczki rowerowe. W centrum wsi i przy Parku znajdują się bezpłatne parkingi. Już od 4 maja, w związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej i przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych ekspozycje w Chacie Kaszubskiej dostępne będą dla zwiedzających ,od wtorku do niedzieli
w godzinach 10.00-16.00
Biuro Parku Kulturowego- Osady czynne jest 9.00-17.00
Zapraszamy

 

W pierwszych dniach wiosny warto wybrać się na spacer do Parku Kulturowego w Rzucewie Wytyczone trasy: edukacyjna i rowerowa ułatwiają zwiedzanie Cypla Rzucewskiego.
Przy ścieżce edukacyjnej możemy oglądać rekonstrukcje archeologiczne: chaty słupowej, półziemianki, pracowni obróbki siekier kamiennych pieca garncarskiego. Z platformy widokowej możemy podziwiać panoramę Półwyspu Helskiego, fragment Kępy Oksywskiej i Rezerwat Beka. Trasa edukacyjna została wytyczona w miejscach dawnych wykopalisk. Spacerując po rzucewskim lesie warto wiedzieć że w miejscu dzisiejszego lasu brzozowego w latach 20 – tych XX wieku było pastwisko. Przypominają o tym archiwalne zdjęcia wykopalisk z 1928 roku. W pobliżu „Chaty Kaszubskiej, na krawędzi wysoczyzny zobaczyć w można nasadzenia starych drzew owocowych, w części leśnej: brzozy, modrzewie, sosny, buki i dęby. Las dla wielu stanowisk archeologicznych stanowił przez wiele lat ochronę. Zalesienie w 1935 roku Cypla Rzucewskiego ochroniło część dawnej osady z epoki kamienia przed zniszczeniem Nadal badany historię dawnej osady. Wspomagają nas w tym specjaliści badający środowisko przyrodnicze. O rzucewski las dbają leśnicy z Nadleśnictwa Wejherowo. Powstanie Parku Kulturowego – Osada Łowców Fok w Rzucewie możliwe było dzięki współpracy władz samorządowych Gminy Puck z wejherowskimi leśnikami. Krajobraz i bogata historia Cypla Rzucewkiego warta jest obejrzenia.
Zapraszamy zatem do tego magicznego miejsca nad Zatoką Pucką.

Obecnie istnieje możliwość zwiedzania wystaw w Chacie Kaszubskiej on – line, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ( 58 – 690 71 26) lub mailowym (osada@oksitpuck.pl).

Foto:
Archiwalne – Narodowe Archiwum Cyfrowe (3/1/0/101044/2)
pozostałe Danuta Król

W czasach pandemii większość muzeów prowadzi działania edukacyjne w formie on line, jest to też czas kiedy częściej sięgamy do materiałów archiwalnych takich jak nagrania czy fotografie. Przez 30 lat, w czasie badań wykopaliskowych w rzucewskiej osadzie wykonano wiele zdjęć dokumentujących badania naukowe i okolicznościowe wydarzenia. Jednym z nich była konferencja naukowa zorganizowana z okazji 100 – lecia odkrycia osady w Rzucewie. W 1994 do Rzucewa przyjechali archeolodzy, geografowie i przyrodnicy aby zapoznać się z wynikami rzucewskich wykopalisk i przedstawić wyniki swoich badań prowadzonych w strefie nadmorskiej Morza Bałtyckiego. Organizatorami były : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Gdańsku, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku i Gmina Puck. Program naukowy wypełniały referaty specjalistów z Polski, Szwecji, Danii, Niemiec, Łotwy i Szwajcarii. Atrakcją dla zebranych były odwiedziny i spotkanie w Domu Kultury w Strzelnie, które przygotowała wraz z pracownikami ówczesna Wójt Pani Urszula Kasperek. Uczestnicy zostali obdarowani rzeźbami które wykonał Pan Władysław Niemczyk z Rzucewa. Ważną częścią programu było pokazanie walorów Kaszub Północnych, były to występy zespołów muzycznych, lokalne potrawy i wycieczka po atrakcyjnych miejscach gminy i powiatu puckiego, takich jak : Półwysep Helski czy Groty Mechowskie. Nie mogło też zabraknąć rejsu po Zatoce Puckiej, dzięki wsparciu Marynarki Wojennej mogliśmy go odbyć na okręcie. Pokazy materiałów odbyły się w rzucewskiej osadzie, miejscem obrad był Ośrodek Sportu w Cetniewie. Jeden dzień obrad odbywał się w Zamku w Krokowej. Wówczas to w ramach dyskusji o zagospodarowaniu zabytków archeologicznych w Polsce i niektórych krajach Europy wskazano na konieczność trwałej ochrony konserwatorskiej osady z epoki kamienia położonej na Cyplu Rzucewskim. Postulat ten wypełniono w 2009 roku powołując, uchwałą Rady Gminy Puck, Park Kulturowy Osada Łowców Fok w Rzucewie, od 2013 roku Park Kulturowy można zwiedzać a przygotowana oferta edukacyjna i dydaktyczna jest atrakcyjna dla różnych grup wiekowych. Załączone zdjęcia mają przypomnieć uczestników konferencji : naukowców, mieszkańców Rzucewa, Strzelna i Samorządowców Gminy Puck. Wiele osób z tego Grona odeszło. Pozostały po nich zdjęcia i wspomnienia o nich ,opowiadane w czasie odwiedzin w Rzucewie.. O konferencji przypomina nam też publikacja pokonferencyjna w której znajdują się słowa pożegnania Pani Urszuli Kasperek skierowane do uczestników konferencji. Park Kulturowy jest nadal miejscem spotkań archeologów, przyrodników, etnografów i wielu innych specjalistów zajmujących się walorami kulturowymi i przyrodniczymi Północnych Kaszub. W spotkaniach zawsze uczestniczą przedstawiciele Samorządu Gminy Puck min. Pan Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck, Pan Jerzy Tkaczyk – Zastępca Wójta Gminy, Pan Adam Styn – Przewodniczący Rady Gminy Puck, Radni i Sołtysi. Wielu z uczestników konferencji z 1994 roku którzy odwiedzili Rzucewo w latach późniejszych podkreślało fakt dobrego wyeksponowania walorów kulturowych i przyrodniczych Cypla Rzucewskiego.
Zapraszamy zatem do odwiedzenia Parku Kulturowego a w czasach pandemii na spacery brzegiem Zatoki Puckiej.
Z pozdrowieniami
Danuta Król

Mijający rok zmienił wiele w dostępie do placówek kultury. Wiele muzeów i klubów kultury przeszło na programy on – line. Brak bezpośredniego dostępu do wystaw w „Chacie Kaszubskiej” staraliśmy się wypełnić publikowanymi w internecie filmami. W ramach projektu „Bajanie w kwarantannie” zrealizowano 6 krótkich filmów o parku i rzucewskich odkryciach. Gościliśmy też ekipę programu „Polska Morska”, która zrealizowała program o Europejskich Dniach Dziedzictwa w Rzucewie. W czerwcu odwiedziła nas pani Eva Diederich, z północno niemieckiej telewizji, która w ramach raportu o walorach kulturowych i turystycznych południowego pokazała rzucewską osadę. Krajobraz Cypla Rzucewskiego od wielu lat przyciąga też twórców filmów fabularnych, min. twórców serialu „Sloborn”. W 2020 roku odbyły w. obowiązujących warunkach sanitarnych, spotkania i imprezy takie jak: „Dzień Bursztynu”, Łowisko”, ”Europejskie Dni Dziedzictwa”. Obecnie na terenie Parku dostępna jest do zwiedzania ścieżka archeologiczna z rekonstrukcjami. Uruchomiono też możliwość zwiedzania Parku Kulturowego on – line, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ( 58 – 690 71 26) lub mailowym (osada@oksitpuck.pl).
Z okazji Nowego Roku 2021 życzymy zdrowia i spełnienia marzeń. Zapraszamy do rzucewskiego parku i magicznego miejsca nad Zatoka Pucką
Z pozdrowieniami Danuta Król

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"