Wiele instytucji kultury przechodzi obecnie na prezentacje swojej działalności w internecie. Korzystając z tej formy przekazu przypominamy wystawę planszową o zabytkach archeologicznych odkrytych w puckich wsiach. Była ona prezentowana w 2014 roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Parku Kulturowym w Rzucewie.

Zapraszamy do oglądania.

 

Lekcje muzealne, imprezy rekreacyjne, sportowe , konferencje i promocje zabytków Nordy cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Przekłada się to na coraz większą frekwencje w Osadzie. Warto przypomnieć stałe imprezy organizowane w Parku: Noc Muzeów, Sobótka, Łowisko, Dzień Bursztynu , Europejskie Dni Dziedzictwa, Bieg o Puchar Komendanta . Dużym zainteresowaniem, jak co roku cieszyły się lekcje muzealne, warsztaty i spacery . Park to też miejsce spotkań i konferencji związanych z promocją zabytków. W marcu zorganizowano promocję książki i folderu o rzucewskich odkryciach archeologicznych a w czasie Europejskich Dni Dziedzictwa promowano min. projekty : „Wolontariat dla dziedzictwa” i „Inwentaryzacja skarbca Benedyktynek z Żarnowca”. Organizowany od lat Turniej w rzucaniu oszczepem z epoki cieszył się dużą popularnością . Informacje i prezentacje o osadzie i Parku pokazywane były min. w Gdyni, Gdańsku i Krzemionkach Opatowskich.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim Uczestnikom wydarzeń i Sympatykom Parku Kulturowego w Rzucewie.
Zapraszamy do skorzystania z oferty Parku i na spacery o każdej porze roku
Foto: P. Rumanowski, Muzeum Archeologiczne i rezerwat „Krzemionki”,D.Król

 

W czasie swojej wizyty we Włoszech, pracownik Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck – Pan Krzysztof Garstkowiak spotkał się z Profesorem Daniele Arobba – Dyrektorem Muzeum Archeologicznego w Finale ( region Liguria). Celem spotkania było nie tylko zwiedzanie wystawy ale także przekazanie Dyrektorowi publikacji i materiałów promujących zabytki Gminy Puck. Były to min. książki o szlaku cysterskim autorstwa dr Jana Dettlaffa – Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck i o puckiej Farze autorstwa Pani Danuty Dettlaff. Wśród przekazanych publikacji było też ostatnie opracowanie osady z epoki kamienia w Rzucewie pod redakcja Danuty Król , wydane przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku przy współpracy Urzędu Gminy w Pucku i OKSIT-u w Gminie Puck.
Pan Daniel Arobba jest archeobotanikiem dlatego szczególnie interesują go badania dawnego środowiska przyrodniczego, w tym też zmieniający się na przestrzeni wieków krajobraz Cypla Rzucewskiego. Muzeum mieści się w dawnym klasztorze Santa Caterina, zbudowanym w XIV wieku. Na wystawie możemy oglądać zabytki archeologiczne z regionu Liguria od epoki kamienia do czasów współczesnych. Dziękujemy Panu Krzysztofowi za promocje puckich zabytków w dalekiej Italii.

Fotografie : z zbiorów prywatnych K. Garstkowiaka,
strona internetowa Museo Archeologico Del Finale

 

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"