Zapraszamy na inauguracje dwóch projektów „Wolontariat dla Domu Pomorskiego” i „Inwentaryzacja Skarbca Benedyktynek w Żarnowcu” realizowanych przez Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka przy współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa i Samorządu Województwa Pomorskiego. Inauguracja odbędzie się 27 lipca o godz. 11.00 w Szpitaliku oddział Muzeum Ziemi Puckiej.
Wyniki zrealizowanych projektów zostaną zaprezentowane w czasie Europejskich Dni Dziedzictwa w Parku Kulturowym w Rzucewie, które odbędą się w dniach 7 – 8 września 2019 roku.
Zapraszamy

Zapraszamy do Parku Kulturowego w Rzucewie na coroczne „ Łowisko” w dniu 21 lipca. Łowić będziemy piosenki i szanty w wykonaniu zespołu „Bursztynki” i Grupy Wokalnej „Atlantyda”. W kuchni Pana Tomka do złowienia będą pyszności z ryb , a na stoisku Pań z rzucewskiego Koła Gospodyń Wiejskich przepyszne wypieki. Przed imprezą zapraszamy do obejrzenia ekspozycji w „Chacie kaszubskiej” w której zobaczyć można szczątki ryb złowionych , 5000 lat temu, przez dawnych mieszkańców rzucewskiej osady.

Noc muzeów to czas , kiedy muzea i instytucje kultury udostępniają swoje ekspozycje w wybranym dniu w godzinach wieczornych lub nocnych . Jest to dobra okazja na zapoznanie się z zabytkami i poznanie historii swojego regionu. Wielu organizatorów nocy muzeów przygotowuje z tej okazji specjalne wydarzenia. W Parku Kulturowym będzie to opowieść o wojownikach żyjących na Ziemi Puckiej w I wieku p.n.e. Wykład przygotowany został przez Panią doktor Annę Strobin , która w latach 2011-2016 przeprowadziła badania wykopaliskowe na wielokulturowym cmentarzysku w Brzynie gmina Krokowa. Odkryto 180 grobów ciałopalnych, w niektórych z nich, znalezione zostały elementy uzbrojenia jak: żelazne miecze, niektóre celowo zgięte, groty , elementy tarcz – umba i imacze oraz zdobione gliniane popielnice. Odkryte zabytki pozwoliły odtworzyć reguły obrządku pogrzebowego obowiązującego na terenie Wysoczyzny Żarnowieckiej ponad 2000 lat temu . W czasie wykładu dowiemy się jak wyglądały groby dawnych mieszkańców , jakie było wyposażenie pochówków wojowników, czym różniły się one od grobów kobiecych. Cmentarzysko w Brzynie należy do nielicznych znanych i badanych wykopaliskowe cmentarzysk z I w p.n.e. na terenie Północnych Kaszub.

22 marca i 23 marca odbyły się dwie konferencje podsumowujące projekt i wydanie publikacji
„Zespół osadniczy z epoki kamienia – Rzucewo, Gmina Puck, stanowisko 1”. Pierwsza konferencja odbyła się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku , które jest wydawcą publikacji. Drugą konferencję przygotował Partner projektu czyli Urząd Gminy w Pucku wraz z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck .
Projekt dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowana publikacja składa się z trzynastu rozdziałów. Dowiadujemy się z nich o nieznanych dotychczas faktach o rzucewskiej osadzie. Autorami są wybitni specjaliści w zakresie archeologii, archeobotaniki , archeozoologii i paleoekologii z instytucji naukowych i muzealnych z kraju i zagranicy. Partner projektu przygotował kilkustronicowy folder który zawiera skrótowy opis rzucewskich odkryć i informacje o Parku Kulturowym w Rzucewie. W czasie konferencji autorzy publikacji przedstawili swoje najnowsze wyniki badań rzucewskiej osady a Pan Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck przedstawił prezentacje multimedialną o Parku Kulturowym w Rzucewie. Obradom konferencji przewodniczył wybitny badacz epoki kamienia w Europie, Pan Profesor Ryszard Grygiel – Dyrektor Muzeum Archeologiczno – Etnograficznego w Łodzi. W konferencjach brali udział przedstawiciele środowisk naukowych, przedstawiciele Samorządu i Radni Gminy Puck , studenci Uniwersytetu Każdego Wieku w Gminie Puck i mieszkańcy Rzucewa.
Wszystkim Gościom bardzo dziękujemy za udział w konferencjach
Foto. – Marcin Fedoruk – Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Piotr Rumanowski – Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
Folder dostępny będzie bezpłatnie , do czasu wyczerpania się nakładu, dla wszystkich odwiedzających „Chatę kaszubską „ w Parku Kulturowym w Rzucewie.
Książkę można kupić w sklepiku Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i za pośrednictwem sklepu internetowego https://sklep.archeologia.pl/.

w dniu 23 marca ( sobota) 2019 roku o godzinie 11 w Parku Kulturowym w Rzucewie odbędzie się konferencja popularno- naukowa połączona z promocją książki i folderu o rzucewskich badaniach archeologicznych.
Publikacja „Zespół osadniczy z epoki kamienia- Rzucewo, Gmina Puck, stanowisko 1” została, wydana przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku i dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”. Wsparcie finansowe zapewnił Urząd Gminy w Pucku oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck , który jest wydawcą folderu.
W programie konferencji przewidziane są wystąpienia władz samorządowych i specjalistów w zakresie archeologii, geologii, archeobotaniki i archeozoologii.
Warto zatem przytoczyć opinie Recenzentów wydanej publikacji :
„Dlatego z wielkim zadowoleniem powitano inicjatywę wznowienia prac wykopaliskowych na Cyplu Rzucewkim na początku lat 80 XX wieku przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. W rzeczywistości powrót po pół wieku do Rzucewa, co wielokrotnie podkreślała Danuta Król z tego Muzeum jako redaktor przygotowanego do druku opracowania, zainicjował profesor Tadeusz Wiślański, który widział pilną potrzebę pozyskania nowych, wartościowych materiałów” – prof. dr hab. Ryszard Grygiel
„ W sposób znaczący wypełnia ona istniejącą lukę badawczą. Jednocześnie na pewno nie wyczerpuje problematyki „rzucewskiej”, co za tym idzie można ją traktować także jako swego rodzaju pierwszą część, czy też wprowadzenie do serii publikacyjnej, która mogła by zostać poświęcona temu arcyważnemu stanowisku archeologicznemu” – prof. UJ dr hab. Marek Nowak
Rangę archeologiczną stanowiska a także walory kulturowe Cypla Rzucewskiego dostrzegły Władze Samorządowe Gminy Puck podejmując uchwałę o powołaniu Parku Kulturowego- Osada Łowców Fok w Rzucewie. Od 2013 roku Park Kulturowy działa i jest przykładem skutecznych działań związanych z promocją , ochroną dziedzictwa kulturowego i

przyrodniczego Północnych Kaszub.

Zapraszamy do Rzucewa
Zakończenie konferencji i promocji planowane jest na godz. 14.30

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"