W 2024 roku mija 130 lat od odkrycia stanowiska archeologicznego z epoki kamienia w Rzucewie, 40 lat od wznowienia badań archeologicznych i 30 od Konferencji „Krajobrazy Bałtyckie”. Jest to doby czas aby przypomnieć rzucewskie odkrycia i ludzi którzy uczestniczyli w odkrywaniu pradziejowej osady. W czasie zorganizowanej, w dniach 14 – 15 marca, rocznicowej konferencji i przygotowanej z tej okazji publikacji pokazano jak na podstawie wieloletnich badań archeologicznych powstał jedyny nad południowym Bałtykiem „Park Kulturowy – Osada Łowców Fok”|. Pierwszy dzień konferencji poświecony był wynikom badań archeologicznych przeprowadzonych na osadzie, Dotyczyło to min. najstarszych śladów osadniczych znalezionych na osadzie ( prof. Jacek Kabaciński), poziomów osadniczych i datowań C – 14 (Danuta Król), o zwierzętach, rybach i fokach których kości znaleziono w czasie badań wykopaliskowych opowiadał prof. Daniel Makowiecki, o śladach pozostawionych przez narzędzia krzemienne na kościach opowiadała dr Małgorzata Winiarska – Kabacińska. Dawne środowisko przyrodnicze przez wiele lat badała dr Grażyna Miotk – Szpiganowicz, który dzięki zachowanym pyłkom roślin przygotowała referat o dawnym krajobrazie osady pradziejowej. Pan prof. Tomasz Ważny opowiadał o opracowaniu denchronologicznym drewna pochodzącego z rzucewskich wykopalisk. O badaczach zajmujących się kulturą rzucewską opowiadał prof. Adomas Butrimas ( Rimute Rmantieniė) i Danuta Król która przypomniała sylwetki profesorów: Tadeusza Wiślańskiego i Romualda Schilda którzy przez wiele lat wspierali prowadzone badania archeologiczne w Rzucewie. Drugi dzień obrad poświęcony był uwarunkowaniom konserwatorskim i przyrodniczym Cypla Rzucewskiego na którym odkryta została osada z epoki kamienia i zlokalizowany został park kulturowy. O walorach krajobrazowych zespołu osadniczego w Rzucewie opowiadała dr inż. hab. Bogna Lipińska, o walorach historycznych Cypla Rzucewkiego opowiadała pni Teresa Iżewska a dr Jan P.Dettlaff i Danuta Król przedstawili miejsce Parku Kulturowego w Rzucewie w planowaniu przestrzennym gminy Puck. Natomiast geomorfolodzy dr Patryk Sitkiewicz i dr Damian Moskalewicz przygotowali referat o zarządzaniu strefą brzegową Zatoki Puckiej, pokazali zagrożenia związane z morskim żywiołem i antropopresją.
Organizatorami konferencji był Wójt Gminy Puck Pan Tadeusz Puszkarczuk i Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Pan Wójt przypomniał konferencje sprzed trzydziestu laty kiedy to podjęto dyskusje o ochronie wartości archeologicznych Cypla Rzucewskiego. Rozpoczęta wówczas dyskusja miała swoją kontynuację w działaniach gminy i archeologów. Dziś Park Kulturowy w Rzucewie jest wizytówką Gminy, to przykład racjonalnego gospodarowania przestrzenią zabytkową nie tylko w wymiarze lokalnym, ale także europejskim. Czy tak pozostanie nadal miejmy nadzieje że tak. Na zakończenie warto przypomnieć zdanie które znajduje się na pierwszej stronie publikacji konferencyjnej „Dziś dziedzictwo kulturowe buduje naszą regionalną tożsamość. Odkrywając własne korzenie o wiele łatwiej odnajdujemy swoje miejsce we wciąż zmieniającym się świecie”.
Bardzo dziękuję wszystkim Uczestnikom konferencji, za obecność, za dyskusje i dotychczasową współpracę. Dziś podsumowując wszystkie działalności które prowadzone były na terenie Parku Kulturowego widzimy wyraźnie jak ważni byli ludzie którzy chcieli zaangażować się w prace, najpierw na wykopaliskach prowadzonych w latach 1984 – 2012 a, potem w czasie budowy Parku Kulturowego i w dalszą jego działalność.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Danuta Król – kierownik badań archeologicznych
w Rzucewie

Autorem fotografii jest pan Piotr Kropidłowski z portalu kaszuby 24

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"