Uwzględniając obowiązujące przepisy dotyczące działania placówek muzealnych w czasie zagrożenia epidemiologicznego przygotowaliśmy regulamin dotyczący zwiedzania oraz wytyczne bezpieczeństwa dla turystów i pracowników muzeum. Odwiedzających naszą placówkę prosimy o zaznajomienie się z nimi.

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM-CHATA KASZUBSKA
W związku z utrzymującym się stanem epidemiologicznym w Polsce zwiedzanie budynku Chata Kaszubska na terenie Osady Łowców Fok w Rzucewie odbywać się będzie na podstawie poniżej przedstawionych zasad. Zostały one opracowane na podstawie zarządzenia M K i D N dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w stanie epidemii COVID-19 oraz zatwierdzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pucku
1. Do budynku nie może wejść więcej niż 4 osoby (wyjątek rodzina). Wszyscy wchodzący muszą mieć założone maseczki chroniące usta i nos (wyjątek dzieci do lat 4). W chacie nie mogą przebywać osoby inne niż zwiedzający.
2. Po otwarciu drzwi wejściowych należy zapytać pracownika siedzącego w korytarzu po prawej stronie (w pomieszczeniu oznaczonym jako KASA) czy poprzedni zwiedzający opuścili już budynek.
3. W kasie preferujemy zakupy bezgotówkowe.
4. Po wykupieniu biletów należy zdezynfekować dłonie płynem z pojemnika umieszczonym przy kasie.
5. Poruszamy się zgodnie z kierunkiem zwiedzania oznaczonym strzałkami.
6. Na życzenie zwiedzających przewodnik (osoba w kasie) komentuje wystawę z pomocą mikrofonu bezprzewodowego i systemu audio.
7. Z toalet korzystają jedynie zwiedzający muzeum.
8. Prosimy o ograniczanie pobytu w budynku do 20 min tak by zachować płynność ruchu turystycznego.
9. Po opuszczeniu muzeum przez zwiedzających obsługa dokonuje zabiegów dezynfekcyjnych klamek i baterii sanitarnych (ok. 10 min).
10. Ekspozycje są dostępne dla turystów w godzinach od 10.00 – 16.00.
11. Bez ograniczeń godzinowych udostępnia się zwiedzanie umieszczonej wokół budynku muzeum dydaktycznej ścieżki archeologicznej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. Ust. z dnia 19 kwietnia 2020 r. poz. 697 rozdz. 7 § 16 ) dotyczącej parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych.
Wytyczne dla funkcjonowania Muzeum Park Kulturowy Osada Łowców Fok w Rzucewie na podstawie zarządzenia M K i D N dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w stanie epidemii COVID-19. Zatwierdzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Pucku
I. Formy ochrony dla pracowników mających kontakt bezpośredni z publicznością.
1. Zapewnienie pracownikom dostępu do środków ochrony indywidualnej (płyny dezynfekcyjne, maseczki, rękawice).
2. Zorganizowanie stanowisk pracy z uwzględnieniem odpowiedniego dystansu między pracownikami w dwóch osobnych pomieszczeniach.
3. Monitorowanie ilości zwiedzających z pomocą istniejącego systemu kamer wewnętrznych.
4. Przygotowanie wyposażenia w sprzęt (płyny dezynfekcyjne, fartuchy ochronne) dla pracownika odpowiedzialnego za sprzątanie i przeprowadzanie procedur sanitarnych (dezynfekcja, odkażanie klamek, podłóg, urządzeń sanitarnych).
5. Zabezpieczenie miejsca kontaktu bezpośredniego z zwiedzającymi w przezroczystą przegrodę izolacyjną.
6. Ustalenie skorygowanych godzin pracy w celu wykonywania czynności dezynfekcyjnych
(10.00-16.00 dla zwiedzających, 9.00-10.00 oraz 16.00-17.00 dezynfekcja sal ekspozycyjnych i sprzątanie).
7. Wykonywanie usługi przewodnika z pomocą istniejącego systemu audio bez konieczności kontaktu bezpośredniego.
8. Osoba monitorująca ruch turystyczny i przewodnik to ten sam pracownik. Muzeum obsługuje 2 pracowników merytorycznych w systemie zmianowym oraz osoba trzecia, która pojawi się po zamknięciu obiektu i wykonuje zabiegi porządkowe i sanitarne.
9. Przewodnik nie porusza się z grupą. Komentuje wystawę za pomocą mikrofonu bezprzewodowego (głośniki są w salach ekspozycyjnych) obserwując na monitorach przemieszczanie się turystów.
10. Wszyscy pracownicy zostali pouczeni że w razie zaobserwowania u siebie podejrzanych symptomów przed podjęciem pracy zostają w domu i informują o tym dyrektora.
II. Formy ochrony dla zwiedzających muzeum.
1. Informacja przed wejściem dla zwiedzających dotycząca warunków wejścia i korzystania z obiektu ( możliwa ilość osób, dezynfekcja dłoni, założenie maseczki).
2.Zwiedzających obowiązywać będzie nakaz zasłaniania nosa i ust.
3. Pracownik monitoruje ruch wewnętrzny z kamer w budynku.
4. Ogranicza się ilości zwiedzających do 4 osób (wyjątek rodzina) uwzględniając ilość pomieszczeń ekspozycyjnych, ich powierzchnię, kierunek zwiedzania, tematykę wystaw. Wyjątek ograniczeń ilościowych dotyczyć będzie zwiedzania przez jedną rodzinę. Do budynku w tym czasie nie wchodzą inne osoby.
5. Umożliwia się korzystanie z płynów dezynfekcyjnych do rąk umieszczonych przy wejściu, kasie i w toaletach. W widocznym miejscu przy pojemnikach z płynem dezynfekcyjnym umieszczona jest instrukcja korzystania z nich.
6. Trasy zwiedzania w budynku w celu ograniczenia kontaktów bezpośrednich turystów są oznaczone.
7. Preferuje się rozliczanie bezgotówkowe za wejście do muzeum.
9. Toalety umieszczone wewnątrz budynku będą udostępniane jedynie zwiedzającym.

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"