W dniu 18 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków , jego celem jest pokazanie miejscowych zabytków, historii ich powstania i roli jaką pełnią one w lokalnych społecznościach. Na terenie gminy Puck jest wiele zabytków architektury, stanowisk archeologicznych i nielicznie zachowane krajobrazy kulturowe. Do ważnych miejsc zaliczany jest Park Kulturowy w Rzucewie, który powstał na terenie osady z epoki kamienia i dawnej wsi rybacko- folwarcznej zwanej w XVIII wieku Kruszwicą. Jedną z form działalności Parku jest edukacja realizowana min. poprzez lekcje muzealne z dziećmi i młodzieżą , warsztaty archeologiczne, spotkania z seniorami w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku , konferencje. Ważnym elementem są wystawy stałe i tymczasowe prezentowane w „Chacie Kaszubskiej”. Pokazują one odkrycia archeologiczne i dziedzictwo kulturowe z terenu Rzucewa, gminy i powiatu puckiego. Park jest też miejscem spotkań z mieszkańcami i turystami odwiedzającymi Kaszuby Północne , w ramach imprez rekreacyjnych i edukacyjnych jak : Noc Muzeów, Sobótka, Łowisko, Dzień Bursztynu, Europejskie Dni Dziedzictwa. Wartością ” dodaną” jest zachowany krajobraz kulturowy i ścieżka archeologiczna wytyczona na terenie Parku . W Dniu Ochrony Zabytków pokazywane są przykłady zarządzania dziedzictwem kulturowym. Park Kulturowy w Rzucewie jest dobrym przykładem racjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym a poprzez właściwą ochronę wartości zabytkowych i krajobrazowych miejsca, wpisał się na trwale w krajobraz kulturowy regionu bałtyckiego.
Foto:
P.Kropidłowski,
P.Rumanowski
J.Freza
D.Król

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"