22 marca i 23 marca odbyły się dwie konferencje podsumowujące projekt i wydanie publikacji
„Zespół osadniczy z epoki kamienia – Rzucewo, Gmina Puck, stanowisko 1”. Pierwsza konferencja odbyła się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku , które jest wydawcą publikacji. Drugą konferencję przygotował Partner projektu czyli Urząd Gminy w Pucku wraz z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck .
Projekt dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowana publikacja składa się z trzynastu rozdziałów. Dowiadujemy się z nich o nieznanych dotychczas faktach o rzucewskiej osadzie. Autorami są wybitni specjaliści w zakresie archeologii, archeobotaniki , archeozoologii i paleoekologii z instytucji naukowych i muzealnych z kraju i zagranicy. Partner projektu przygotował kilkustronicowy folder który zawiera skrótowy opis rzucewskich odkryć i informacje o Parku Kulturowym w Rzucewie. W czasie konferencji autorzy publikacji przedstawili swoje najnowsze wyniki badań rzucewskiej osady a Pan Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck przedstawił prezentacje multimedialną o Parku Kulturowym w Rzucewie. Obradom konferencji przewodniczył wybitny badacz epoki kamienia w Europie, Pan Profesor Ryszard Grygiel – Dyrektor Muzeum Archeologiczno – Etnograficznego w Łodzi. W konferencjach brali udział przedstawiciele środowisk naukowych, przedstawiciele Samorządu i Radni Gminy Puck , studenci Uniwersytetu Każdego Wieku w Gminie Puck i mieszkańcy Rzucewa.
Wszystkim Gościom bardzo dziękujemy za udział w konferencjach
Foto. – Marcin Fedoruk – Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Piotr Rumanowski – Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
Folder dostępny będzie bezpłatnie , do czasu wyczerpania się nakładu, dla wszystkich odwiedzających „Chatę kaszubską „ w Parku Kulturowym w Rzucewie.
Książkę można kupić w sklepiku Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i za pośrednictwem sklepu internetowego https://sklep.archeologia.pl/.

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"