w dniu 23 marca ( sobota) 2019 roku o godzinie 11 w Parku Kulturowym w Rzucewie odbędzie się konferencja popularno- naukowa połączona z promocją książki i folderu o rzucewskich badaniach archeologicznych.
Publikacja „Zespół osadniczy z epoki kamienia- Rzucewo, Gmina Puck, stanowisko 1” została, wydana przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku i dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”. Wsparcie finansowe zapewnił Urząd Gminy w Pucku oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck , który jest wydawcą folderu.
W programie konferencji przewidziane są wystąpienia władz samorządowych i specjalistów w zakresie archeologii, geologii, archeobotaniki i archeozoologii.
Warto zatem przytoczyć opinie Recenzentów wydanej publikacji :
„Dlatego z wielkim zadowoleniem powitano inicjatywę wznowienia prac wykopaliskowych na Cyplu Rzucewkim na początku lat 80 XX wieku przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. W rzeczywistości powrót po pół wieku do Rzucewa, co wielokrotnie podkreślała Danuta Król z tego Muzeum jako redaktor przygotowanego do druku opracowania, zainicjował profesor Tadeusz Wiślański, który widział pilną potrzebę pozyskania nowych, wartościowych materiałów” – prof. dr hab. Ryszard Grygiel
„ W sposób znaczący wypełnia ona istniejącą lukę badawczą. Jednocześnie na pewno nie wyczerpuje problematyki „rzucewskiej”, co za tym idzie można ją traktować także jako swego rodzaju pierwszą część, czy też wprowadzenie do serii publikacyjnej, która mogła by zostać poświęcona temu arcyważnemu stanowisku archeologicznemu” – prof. UJ dr hab. Marek Nowak
Rangę archeologiczną stanowiska a także walory kulturowe Cypla Rzucewskiego dostrzegły Władze Samorządowe Gminy Puck podejmując uchwałę o powołaniu Parku Kulturowego- Osada Łowców Fok w Rzucewie. Od 2013 roku Park Kulturowy działa i jest przykładem skutecznych działań związanych z promocją , ochroną dziedzictwa kulturowego i

przyrodniczego Północnych Kaszub.

Zapraszamy do Rzucewa
Zakończenie konferencji i promocji planowane jest na godz. 14.30

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"