18 października odbyła się w Warszawie VII konferencja poświęcona wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej – Usługi ekosystemowe i potencjał krajobrazu. Na zaproszenie Organizatorów Jan Dettlaff – Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck i Danuta Król z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przedstawili wykład „Park Kulturowy w Rzucewie – wykorzystany potencjał dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”. W wystąpieniu pokazano jak wyglądały przygotowania formalno – prawne do powołania Parku, przedstawiono powstające na przestrzeni lat opracowania , projekty i plany zagospodarowania przestrzennego. Określono wartości kulturowe i przyrodnicze terenu Parku. Pokazano też obecną działalność w zakresie edukacji i promocji regionu. Park jest miejscem ogólnie dostępnym dla mieszkańców i turystów, jest też miejscem integracji społeczności lokalnej. W opinii specjalistów park w Rzucewie jest najlepiej prowadzonym parkiem kulturowym w Polsce. Trudno było znaleźć jedną odpowiedź na pytanie” jak się Wam to udało”. Z jednej strony to wzorcowy plan zagospodarowania przestrzennego i Uchwała Rady Gminy Puck o utworzeniu Parku która umożliwiła aplikowanie o środki finansowe do tzw. Funduszu Rybackiego. Z drugiej strony to współpraca Samorządu Gminy Puck z urzędami i specjalistami zajmującymi się ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego , ochroną brzegu morskiego i leśnikami. Nie bez znaczenia były wyniki badań archeologicznych prowadzonych na Cyplu Rzucewskim i udział w nich wielu mieszkańców Rzucewa , Osłonina i Błądzikowa. Park jest wizytówką Gminy Puck i przykładem dla innych samorządów jak racjonalnie gospodarować przestrzenią i zachować to co jest wartością Nordowych Kaszub . Podkreślić należy że w działalność Parku wpisuje się budowanie naszej regionalnej tożsamości Północnych Kaszub i udział w wielu imprezach : Kół Gospodyń Wiejskich, kaszubskich zespołów muzycznych i twórców ludowych z terenu gminy i powiatu i oczywiście Panowie Strażacy z OSP. Doceniają to turyści poszukujący tych wartości kulturowych i krajobrazowych, które wyróżniają nasze Nordowe Kaszuby od innych regionów Polski.

 

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"