Mimo niesprzyjającej pogody do Rzucewa dotarły wraz z dziećmi Panie z Klubów Kultury w :Strzelnie, Mieroszynie, Błądzikowie oraz rodzice i babcie z Pucka, Luzina i Wejherowa. Wszyscy uczestniczyli w warsztatach archeologicznych przygotowanych przez Panią Urszulę Jedynak z firmy „Labrys” i Pana Artura Jedynaka z Muzeum z Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki” – Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu. Dzieci i dorośli z zainteresowaniem słuchali opowieści jak tworzył się krzemień pasiasty przed milionami lat, jak wyglądała praca górnika w epoce kamienia. W czasie zajęć manualnych dzieci próbowały tkać i odcinać wykonane „tkaniny” przy pomocy krzemiennych odłupków. Na fragmentach płaskich wapieni próbowano przy pomocy węgli drzewnych rysować znaki podobne do tych które pozostawili dawni górnicy w krzemionkowskiej kopalni. W drugiej części Dnia przedstawiono film „Krzemienne dziedzictwo” z którego dowiedzieliśmy się o wartościach przyrodniczych i archeologicznych kopalni krzemienia pasiastego datowanych na epokę kamienia i wczesną epokę brązu ( 4000 – 1500 lat p.n.e.) Z prezentacji przygotowanej przez Pana Artura Jedynka pt. „Krzemionki – pradziejowe kopalnie krzemienia pasiastego i ich droga na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” dowiedzieliśmy się jak wyglądały prace przygotowawcze i ile wykonano specjalistycznych analiz aby przygotować odpowiednio wniosek o wpisanie pierwszego i jak dotychczas jedynego stanowiska archeologicznego na Listę Światowego Dziedzictwa. Pan Artur Jedynak poinformował też zebranych o dalszych planach związanych z ochroną konserwatorską planowaną przy pradziejowych kopalniach krzemieni. W czasie spotkania Pan Werner Grabe wraz z małżonką przekazał do Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck dawne sprzęty : dwie misy wykonane z drewna i łopatę do przesypywania ziarna. W spotkaniu uczestniczyli min. Pan Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck, Pan Jan Dettlaff – Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystki w Gminie Puck, Pani Danuta Dettlaff – Prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka i Pani Grażyna Miotk – Szpiganowicz – autorka wielu opracowań o dawnej szacie roślinnej na terenie Pomorza w tym min. opracowania przyrodniczego terenu Parku Kulturowego w Rzucewie.
Dzień Krzemionkowski został zorganizowany w związku z zakończeniem, na terenie Parku Kulturowego w Rzucewie, prezentacji wystawy planszowej o kopalniach krzemienia pasiastego w Krzemionkach.
Bardzo dziękujemy Dyrekcji Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki” – Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu za możliwość prezentacji wystawy o krzemionkowskich kopalniach z epoki kamienia w rzucewskim parku kulturowym. Pani Urszuli Jedynak i Panu Arturowi Jedynak bardzo dziękujemy za niezwykle interesujące warsztaty i wykłady.
Tekst, foto:
Danuta Król – archeolog

 

 

Osada Łowców Fok
Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck

Godziny otwarcia
sezon letni:

wtorek-niedziela
godz. 8.00-16.00

Ceny biletów na wystawy:

Normalny - 4 zł
Ulgowy - 2 zł
(uczniowie, młodzież, emeryci, nauczyciele)

Przewodnik:

w języku polskim - 30 zł
w języku angielskim - 60 zł

Kontakt:


58 742 49 85
osada@okcsitpuck.pl
Osada Łowców Fok Park Kulturowy Rzucewo gmina Puck"

Wypromuj również swoją stronę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego 

Realizacja Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"